Afbeelding
woensdag 11 augustus 2021, 17:30

Verkeershinder door inspecties bruggen

DE ZES KERNEN - In augustus en september 2021 vinden er op verschillende plekken in Zeeland inspecties plaats aan bruggen van Rijkswaterstaat. Aangezien de westelijkste punt van West-Brabant op diverse plaatsen ‘Zeeland kust’ zal ook het lokale verkeer hier hinder van ondervinden. Aan de Tholensebrug vindt de inspectie van 16-27 augustus plaats, aan de Vossemeersebrug van 3-14 september en aan de Slaakbrug op 15-16 september.

De hinder bestaat voornamelijk uit avond- en nachtafsluitingen. Gedurende de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes ingesteld die met gele borden staan aangegeven. Een compleet overzicht van de hinder per brug en de verschillende omleidingsroutes is te vinden op de projectpagina ‘Inspecties aan 10 bruggen’ in Zeeland‘. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Hinder scheepvaart

Van begin augustus tot medio september 2021 ondervindt ook het vaarwegverkeer op het Schelde-Rijnkanaal hinder van de inspecties. De hinder betreft een tijdelijke vermindering van de vaarbreedte, passage over 1 oever en een beperking van de vaarsnelheid. Verkeersbegeleiding zal op de inspectielocatie plaatsvinden vanaf een begeleidingsvaartuig. Scheepvaart is hier inmiddels over geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart. Daarnaast is alle hinder terug te vinden op de website Vaarweginformatie.

Einde levensduur

In totaal worden er tien Zeeuwse bruggen geïnspecteerd. Deze Rijksbruggen zijn gebouwd in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Verschillende onderdelen van de kunstwerken naderen het einde van hun levensduur. Alle onderdelen van de brug worden geïnspecteerd: de steunpunten, voegovergangen, betonconstructies, het rijdek, de verflaag, damwanden, elektrotechnische installaties en de terreinen rondom bruggen. Het gaat om visuele inspecties, maar ook om het nemen van betonmonsters, asfaltmonsters en bijvoorbeeld ultrasoon onderzoek van het rijdek.

De inspecties van de bruggen helpen om de precieze werkzaamheden en planning te bepalen in aanloop naar toekomstig groot onderhoud.

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant