Afbeelding
maandag 13 mei, 12:00

Gemeenteraad stemt in met duurzaamheidsplannen van het college: in 2050 klimaatneutraal zijn

STEENBERGEN - De gemeenteraad van Steenbergen staat achter de ambitie die het college van burgemeester om de gemeente in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. Er is een zogeheten ‘Beleidskader DuurSAMEN’ vastgesteld waarin thema’s en uitgangspunten zijn vastgelegd om “Samen te zorgen dat Steenbergen onze groenblauwe parel blijft”, aldus het college. In het beleidskader staan 20 doelen om tot en met 2030 belangrijke stappen te zetten in de richting van een klimaatneutraal 2050. De uitvoering wordt voor een groot deel bekostigd vanuit budgetten van de overheid. En verduurzamen levert meer op dan het kost, zo is de gedachte.

Het beleid is nu onderverdeeld in 3 thema’s: Energie, Circulariteit en Klimaat. Voor wat betreft energie is het doel alle energie die wordt gebruikt ook zelf duurzaam op te wekken. Met die zelfopgewekte energie zou het huis in de winter warm en in de zomer koel moeten zijn.Circulariteit staat voor het zoveel mogelijk hergebruiken van wat wordt gebruikt. Producten zouden na hun levensduur niet zomaar op de vuilnisbelt mogen belanden, maar moeten zoveel mogelijk worden gerecycled.Onder het thema Klimaat noemt het college als voorbeeld het vervangen van delen van betegelde straten door meer groen, het aanpassen van kernen opdat deze beter zijn voorbereid op wateroverlast en hitte.Gemeente Steenbergen wil burgers die het verduurzamen niet (volledig) zelf kunnen betalen ondersteunen, waardoor het voor ieder mogelijk is om duurzame stappen te zetten.Wie informatie wil lezen over het volledige beleid en de gestelde doelen kan dit doen via: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR719436/1.

Door: Peter Vermeulen

Uit de Steenbergse Courant