Het klaproosveld op de Welberg in de zomer van 2020. Klaprozen bloeien echter maar kort en het lukt niet altijd om een bloeiende vlakte te krijgen. Met de herinrichting wordt er een permanente herdenkingsplek van gemaakt met een gedeelte klaprozen. De raadsleden wilden gisteravond echter nog geen knoop doorhakken over het financiële plaatje.
Het klaproosveld op de Welberg in de zomer van 2020. Klaprozen bloeien echter maar kort en het lukt niet altijd om een bloeiende vlakte te krijgen. Met de herinrichting wordt er een permanente herdenkingsplek van gemaakt met een gedeelte klaprozen. De raadsleden wilden gisteravond echter nog geen knoop doorhakken over het financiële plaatje.
dinsdag 14 mei, 19:45

“Monumenten oprichten en onderhouden is in 2024 meer dan noodzakelijk”

STEENBERGEN – “We leven in een tijd waar er weer een oorlog woedt op het Europese continent en waar Joodse mensen niet met een keppeltje over straat durven uit angst gemolesteerd te worden door types die nog nooit een geschiedenisboek hebben gelezen. Juist vanwege dit grotere plaatje vinden wij dat dit ontwerp voor het klaproosveld moet worden uitgevoerd. Uit respect”, aldus VVD’er Theo van Es in de vergadering van maandagavond. De discussie over de invulling van het Welbergse klaproosveld naast bevrijdingsmonument ‘De Klok’ ging weinig over het ontwerp zelf, maar vooral over het nut van herdenken en liet daarnaast de tegenstelling tussen Stem0167 en de rest van de raad zien.

Toon van der Wegen (Stem0167) was namelijk de enige die zich duidelijk uitsprak tegen de herinrichting van het klaproosveld. En dan niet alleen tegen het extra bedrag van 31.800 euro dat het college nu vraagt, maar tegen het complete ontwerp. Hij wil liever dat de 150.000 euro die al gereserveerd staat in de begroting ergens anders aan wordt besteed. “Herdenken betekent niet per se dat je groots moet uitpakken. Verliezen we niet de eenvoud van een bloeiend klaprozenveld door de herinrichting? Ik ben bang van wel. Bovendien vraag ik me af of de inwoners dit wel willen. Ik spreek mensen van jong tot oud in mijn omgeving en er houden zich maar weinig mensen met dit thema bezig.”

“Betekenis van klok en klaproosveld zullen alleen maar toenemen”

Deze uitspraken waren reden voor sommige raadsleden om van hun stoel op te springen. “Dan is het toch juist belangrijk om er aandacht aan te besteden? Ik ben de jongste van de raad en ik zeg hier volmondig ja tegen. Liever herdenken dan herbeleven en dat mag best wat kosten”, zei Mitchell Rijshouwer namens Gewoon Lokaal!. “Hiermee kunnen we de jongeren iets van geschiedenis meegeven en dat blijkt hard nodig”, voegde Ed Hobo (Volkspartij) toe. Angelo Somers, voorzitter van stichting Bevrijdingsmonument Welberg en een van de grondleggers van het klaproosveld, hield een vurig pleidooi. “Herdenken raakt aan het belangrijkste wat we hebben: de vrijheid. Het samenspel van klok en klaproosveld is de afgelopen 20 jaar van geweldige betekenis geworden en dat kan alleen nog maar toenemen met deze volwaardige uitbouw.”

Wethouder: “Geef nu eens smoel aan Steenbergen”

Aan het oorspronkelijke ontwerp waarin er stroken klaprozen worden ingezaaid en de rest van het veld zal worden ingevuld met o.a. informatiepanelen en een wandelpad hangt inmiddels een duurder prijskaartje. Het financiële plaatje kan alleen kloppend worden gemaakt als de raad later deze maand instemt met een extra bedrag van 31.800 euro bovenop de 150.000 euro, plus nog een aanvullend bedrag van 32.700 euro voor de aanleg van parkeerplaatsen naast het veld. Voor dat laatste kan het college echter aanspraak maken op overgebleven gelden uit 2023. Wethouder Maurice Remery deed een beroep op de raad om niet te kiezen voor de uitgeklede versie van het ontwerp. “Geef nu eens smoel aan Steenbergen in plaats van overal op te bezuinigen. De klaprozen bloeien nu eenmaal niet het hele jaar. Met dit ontwerp staat er iets wat je regionaal en internationaal kan verkopen en wat een constante beleving biedt.”

Subsidiemogelijkheden benutten

Maar de raad is nog niet overtuigd dat de gepresenteerde optie van het college de enige weg is. Vooral de subsidiemogelijkheden zouden verder moeten worden uitgezocht voordat de knoop wordt doorgehakt, zo werd betoogd door verschillende fracties. “We denken dat nog niet alle mogelijkheden zijn benut. Er zijn vele subsidies beschikbaar voor dergelijke projecten. We hopen daar meer over te horen want voorlopig staat er bij ons een streep onder de 150.000 euro”, zei CDA’er Jurgen Huijbregts. Wethouder Remery kon wel melden dat er intussen 13.600 euro is toegekend vanuit Stichting Mastboom Brosens. “Dat is bestemd voor educatieve doeleinden rondom het herdenkingsveld. Een mooi bedrag met een nuttige bestemming.”

Door: Nicole van de Donk

Basisschool Pius X organiseert ieder jaar een eigen herdenking bij de Klok. Voor Angelo Somers, voorzitter van stichting Bevrijdingsmonument Welberg, is dat een van de bewijzen hoe belangrijk het herdenken op die plek is geworden. "Plaatselijk voor de Welberg, gemeentelijk voor Steenbergen, regionaal voor de Brabantse Wal en de Slag om de Schelde, provinciaal voor provinciebreed herdenken en zelfs internationaal vanwege de band met Canada die erdoor ontstaan is."

Uit de Steenbergse Courant