Afbeelding
maandag 27 januari 2020, 16:00

Kroniek: Vrijwilligers van de werkgroep 75 jaar bevrijding in het zonnetje

In september werd het startschot gegeven voor een flinke reeks van activiteiten waarbij het vieren van de bevrijding en het herdenken van de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Steenbergen het leven lieten centraal stond. Bij deze gelegenheid werden ook alle leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding in het zonnetje gezet. Zij ontvingen van loco-burgemeester Wilma Baartmans woorden van lof en een 3-D-gegraveerde beeltenis van het bevrijdingsmonument op de Welberg.

Uit de Steenbergse Courant