Afbeelding
vrijdag 8 november 2019, 14:46

Hoofdrol voor lening 15 miljoen in begrotingsbehandeling

STEENBERGEN – De behandeling van de begroting 2020 draaide donderdagavond logischerwijs vooral om de centjes. Het was de lening van 15 miljoen op de begroting die de boventoon voerde in het debat. Die kostenpost was voor de oppositie de voornaamste reden om tegen te stemmen. VVD, D66 en PvdA vinden het onverantwoord om geld te lenen waar volgens hen nog geen concrete bestemming voor is. Volgens wethouder Krook voldoet het financieel beleid aan alle normen. “Wij leggen u een begroting voor die wij reëel vinden en waarbij de risico’s zijn afgedekt.”

Het werd uiteindelijk een welles-nietesdiscussie tussen wethouder Koos Krook en VVD-raadslid Jos Verbeek. De VVD plaatste al eerder kanttekeningen bij de financiële ruimte die wordt genomen en hoe die wordt omschreven op de balans. “Er is flink gegoocheld door de wethouder in deze begroting. De rente die wij over de lening gaan betalen staat op de verkeerde plaats en er is nog geen enkel idee hoe we dit gaan terugbetalen. Ook zijn de hoge personeelskosten weggemoffeld. Het is werkelijk verbijsterend.” 

Lage rentestand voordelig

Bij de presentatie van het coalitieakkoord Aan de Slag liet de nieuwe coalitie van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA weten te willen investeren in allerlei gebieden in de samenleving. Dus concreet geld reserveren in plaats van een dik pakket plannen zonder financiële onderbouwing. “Er komt nog veel aan op het gebied van openbare ruimte, recreatie en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). We willen liever niet onze eigen pot leegtrekken en het is ook duidelijk dat we niet samen willen optrekken met andere gemeenten. Dus dan blijft het aantrekken van vreemd vermogen de enige optie om onze ambities te verwezenlijken. Natuurlijk blijven we nuchter genoeg om elk voorstel goed te bekijken en het geld er niet doorheen te jagen”, zo klonk het betoog van Maurice Remery (Gewoon Lokaal!). Wethouder Krook voegde daaraan toe dat lenen door de lage rentestand zeer voordelig is voor de gemeente. “Als je wil lenen, moet je het nu doen. Je krijgt bijna geld toe.”

Personeel nodig voor lastige dossiers

D66 uitte daarnaast haar zorgen over de transitie van de gemeentelijke organisatie waarbij er veel geld is uitgetrokken voor extra personeel. “Omdat er nog zoveel plannen liggen die uitgevoerd moeten worden, lijkt het ons niet handig om in een keer zoveel uit te geven aan personeelskosten”, aldus Tim Huisman. Volgens wethouder Krook is dat juist wel nodig omdat er zoveel dossiers liggen die om acuut handelen vragen, zoals bijvoorbeeld de windmolens. Ook deed D66 een voorstel om voortaan een ondergrens van minimaal 2 miljoen te hanteren voor de algemene reserve. Alleen de Volkspartij en het CDA gingen daarin niet mee. In de begroting heeft het college gesteld een grote ambitie te hebben als het gaat om dienstverlening richting haar inwoners. Volgens de PvdA laten de cijfers dat echter niet concreet zien en daarom diende Nadir Baali een motie in om een voorstel van wethouder Prent daarover te ontvangen en daar kon elke fractie mee instemmen.

De Heen ondergeschoven kind

Daarnaast waren er een aantal moties die raadsbreed werden gesteund. Zoals een motie van Gewoon Lokaal! en PvdA waarin het college wordt verzocht te onderzoeken hoe de lokale lasten kunnen worden verlaagd. Net als de aandacht die Gewoon Lokaal! vroeg voor de kleinste kern De Heen. Volgens de partij is het hoog tijd dat er een nieuwe Toekomstvisie komt voor het dorp waar inmiddels de meeste voorzieningen zijn verdwenen en de leefbaarheid onder druk staat. 

Waar alle raadsleden het ook over eens waren, is dat de beeldbepalende gebouwen in onze gemeente letterlijk in de schijnwerpers mogen worden gezet. Dit kwam bijvoorbeeld aan de orde tijdens het kernbezoek aan Kruisland waar het bestuur van museum de Holle Roffel vertelde dat het gebouw amper zichtbaar is in de avonduren. Op het gebied van duurzaamheid kwam Gewoon Lokaal! met een motie die ervoor moet zorgen dat bedrijven gestimuleerd gaan worden om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. 

De Volkspartij wilde nog van de burgemeester weten of de huidige capaciteit van politie en BOA’s blijft of liever nog wordt vergroot. “Ik kan u verzekeren dat het mijn volste aandacht heeft. We hebben al wel een toezegging van de minister dat er in ieder geval geen wijkagenten worden teruggehaald om elders in te zetten”, aldus Van den Belt. 

Foto: Wethouder Koos Krook (financiën) bij de presentatie van de begroting een maand geleden. De investeringsruimte van 15 miljoen kon donderdagavond op fikse kritiek van de oppositie rekenen. Volgens Krook is het echter een verantwoorde keuze.

Tekst & foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant