zondag 26 november 2017, 14:00

Twee jubilarissen van Joannes-de-Doperkoor gehuldigd

NIEUW-VOSSEMEER – Zondag 19 november werden twee jubilarissen van het gemengd koor van de Joannes de Doperkerk gehuldigd vanwege hun 25-jarige lidmaatschap. Adrie Hommel (bas) en Toos Bax (sopraan) werden door pastoor Hans van Geel in de bloemen gezet. Zij ontvingen naast een dankwoord ook een spelt met oorkonde.

Nieuwe zangers welkom

Op de feestdag van Sint Cecilia werd in Nieuw-Vossemeer stilgestaan bij de verdienste van koorleden en in het speciaal die van Adrie Hommel en Toos Bax. De hoop is dat zij nog lang hun bijdrage aan het koor zullen leveren. Een andere hoop is dat er zich nog nieuwe zangers voor het kerkkoor zullen aanmelden. “Wie graag het gevoel wil ervaren wat gezamenlijk zingen met je doet, wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen”, zo laat Corrie van de Velde namens het koor weten.

Foto (Niek Perdaems ©2017): Adrie Hommel en Toos Bax werden door pastoor Hans van Geel gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van en bijdrage aan het kerkkoor van de Joannes de Doper.

Uit de Steenbergse Courant