Afbeelding
zaterdag 25 maart, 16:00

“Toezeggingen Woonwagencentrum Steenbergen nog niet nagekomen”

STEENBERGEN – Volgens de Volkspartij gaat het nog altijd niet goed met de afhandeling van de toezeggingen rond het woonwagencentrum in Steenbergen. Woordvoerder Michel Lambers maakte er onlangs maar weer eens een punt van tijdens de oordeelvormende vergadering. Wethouder Nadir Baali was een andere mening toegedaan.

Tijdens het Vragenhalfuur legde de Volkspartij de vinger weer op de zere plek. Volgens Lambers is de toezegging dat het straatwerk, de aanleg van verkeersdrempels en de reparatie van lantaarnpalen binnen drie maanden plaats zou vinden, niet nagekomen. “Er wordt niet geleverd en de Volkspartij wil de wethouder ondersteunen om dit wel te bereiken.” Het middel dat de fractie daarvoor in gedachte heeft, is een motie. In te dienen tijdens de besluitvormende vergadering van 30 maart. Alleen “een deugdelijke en afdwingbaar tijdpad” kon de fractie daar nog van weerhouden, zo liet Lambers weten.


Persoonlijk achteraan

Verantwoordelijk wethouder Nadir Baali herkende zich niet in de kritiek van de wethouder. “We zetten hier volop capaciteit op in en ik deel uw schets van zaken niet. Het straatwerk en de drempels zouden in april geregeld zijn En dat gebeurt ook. Ik zit er persoonlijk achteraan tot op detail van de uitvoering omdat ik weet dat dit een belangrijk onderwerp is voor de raad. Ik ben zelf nogal blij met de pro activiteit die we tonen en zou willen dat die erkend werd.”


Twee kanten

Ook op een tweede punt van kritiek van de Volkspartij, de “ongewijzigd slechte communicatie”, voelde Baali zich niet aangesproken. “Dat zijn niet de signalen die wij hebben. Niet iedereen is 100% tevreden en dat gaat ook niet, maar er zijn wel twee kanten aan het verhaal.” Lambers nodigde de wethouder uit om samen met hem het gesprek in het woonwagencentrum in te voeren. De wethouder zegde dit toe.

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant