Afbeelding
maandag 23 januari 2023, 11:00

Stadlander wil standplaatsen sociale woonwagens overnemen

STEENBERGEN – Naar aanleiding van een artikel in de Steenbergse Courant van 13 januari laat woningcorporatie Stadlander weten wel bereid te zijn om de standplaatsen van de sociale woonwagens in de gemeente Steenbergen over te nemen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de woonwagens goed onderhouden moeten zijn en de omgeving schoon, heel en veilig is. Daarnaast moet de prijs “passend” zijn en moeten de woonsituaties passen binnen de regels. De verhuur van woonwagens die niet onder de Woningwet vallen én de uitbreiding van standplaatsen blijven verantwoordelijkheden van de gemeente.

In het artikel van vorige week viel te lezen dat Stadlander wel de sociale woonwagens over wilde nemen, maar de standplaats zelf eigendom zou blijven van de gemeente Steenbergen. Dat berust op een misverstand tussen Stadlander en de Steenbergse Courant.

Niet wenselijk

Het beheer van woonwagencentra in Zuid-West Nederland wordt sinds 2001 uitgevoerd door de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. In deze stichting zijn dertien woningcorporaties verenigd. Het bestuur wordt gevormd door bestuurders van een aantal van deze corporaties. Na een aanpassing van de Woningwet is deze vorm van beheer  niet langer wenselijk voor de Autoriteit woningcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De stichting kan blijven bestaan, maar mag vooralsnog geen nieuwe woonwagenlocaties meer overnemen. Die taak is rechtstreeks terug naar de corporaties gegaan. In het geval van de gemeente Steenbergen zijn dit Stadlander en Woonkwartier die het aanspreekpunt zijn voor woonwagens en standplaatsen voor de sociale doelgroep. “We gaan graag met de gemeente in gesprek om ook bewoners van sociale woonwagens een fijn thuis te kunnen bieden,” aldus een woordvoerder van Stadlander.

Vergunningen moet kloppen

Voordat het zover is, zal de gemeente Steenbergen eerst moeten zorgen dat de centra schoon, heel en veilig zijn. Vorige maand stemde de gemeenteraad in met de actualisatie van het woonwagenbeleid. De uitvoering daarvan zal vanuit kosten- en tijdsoverwegingen nog wel enige tijd in beslag nemen. Vanuit de raad werd nadrukkelijk de wens uitgesproken om de woonwagencentra over te laten nemen door de woningbouwcorporaties. Wethouder Nadir Baali zegde toe nog voor de zomer hierover “een stevig gesprek” te gaan voeren.

Zoals het zich er nu naar uit laat zien, staat Stadlander positief tegenover overname, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De woonwagens moeten goed onderhouden zijn, evenals de woonwagencentra. Ook moet alles volgens vergunning kloppen, dus geen illegale erkers, schuurtjes en dergelijke.

Verkoop standplaatsen

De door de woonwagencentra gewenste uitbreiding van standplaatsen is en blijft echter een taak van de gemeente. De particuliere standplaatsen wil de gemeente verkopen aan de bewoners. Bewoners die niet willen kopen of hier niet voor in aanmerking komen omdat zij niet door de Bibob-toets komen, hebben het recht om te blijven huren. De gemeente Steenbergen blijft voor hen verhuurder.

Handtekening onder overname

De Volkspartij en D66 hebben vragen over de normalisatie van de woonwagencentra gesteld aan het college  van burgemeester en wethouders. Zij willen om meer duidelijkheid over de organisatie en de status van de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. Ook willen zij weten welke standplaatsen de corporaties nu precies overneemt en hoe de verantwoordelijkheden met betrekking tot uitbreiding liggen. Stadlander laat weten hierover graag met de fracties het gesprek te willen voeren.

Een belangrijke vraag is of de gemeente Steenbergen in staat is om snel aan de voorwaarden van de woningcorporaties te voldoen zodat voor het eind van dit jaar de handtekening over de overname gezet kan worden. Dit is met name van belang voor de dringend gewenste uitbreiding van standplaatsen die de gemeente afhankelijk maakt van de uitkomst van de gesprekken met de woningcorporaties.

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant