Afbeelding
maandag 17 januari 2022, 09:28

CDA, GewoonLokaal! en Volkpartij willen weten of geschetste situatie camping Mattenburg klopt

NIEUW-VOSSEMEER – De fracties van CDA, Volkspartij en Gewoon Lokaal! stellen artikel 40-vragen aan het college van b en w over de ontwikkelingen op camping Mattenburg. Zoals KijkopSteenbergen.nl zaterdagochtend berichtte, ontvingen standplaatshouders vrijdag een brief van huidig eigenaar Avoned uit Heienoord over de sluiting van de camping. Daarin wordt aangekondigd dat per 1 maart de elektra wordt afgesloten en dat de gebruikers hun standplaatsen dan te hebben ontruimd.

De fracties van de drie partijen willen van b en w weten of het college hierover vooraf is  geïnformeerd door Avoned en wat de nieuwe eigenaar van plan is met de camping. Ook of dit past in de recreatieve en toeristische visie van de gemeente Steenbergen.

Bewijsstukken?

Omdat in de brief staat dat het elektra-netwerk is afgekeurd en dat het gevaarlijk is willen de drie fracties dat burgemeester en wethouders alle bewijsstukken hiervoor opvraagt en beoordeelt of de conclusies die zijn verwoord juist zijn en welke risico’s gebruikers van de camping lopen.

Vervangende woonruimte?

Van het college willen de fracties weten of er sprake is van permanente bewoning en als dat zo is hoe de bewoners die dakloos worden begeleid worden naar vervangende woonruimte. En verder of er sprake is van een tijdelijke sluiting van de camping en als dat zo is, wanneer de camping naar verwachting dan weer wordt geopend. Tot slot wordt gevraagd hoe de gemeente haar rol in deze kwestie ziet. De fracties willen graag antwoorden van het college voor aanstaande donderdag, omdat dan een informatiebijeenkomst voor standplaatshouders is belegd op het kantoor van Avoned in Heienoord.

[ door Peter Vermeulen ]

Uit de Steenbergse Courant