Afbeelding
dinsdag 21 juli 2020, 09:00

Nieuwe koers bij Stichting Samen Werken

BRABANTSE WAL – Na het afronden van een onderzoek naar de toekomst van Stichting Samen Werken is besloten dat de stichting vanaf volgend jaar anders gaat werken. Er wordt bekeken hoe meer maatwerk kan worden geboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bekeken wordt hoe zij meer in de buurt van hun eigen woonplaats aan de slag kunnen bij verenigingen of bedrijven met een sociaal hart.

Stichting Samen Werken is in 1991 opgericht en werkt voor de drie Babantse Wal gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Met als motto ‘Werk is de beste zorg’ heeft de stichting sociale activering voor mensen met geen of met een onduidelijk arbeidsperspectief als doel.

Individueel maatwerk

Nu de huur van de huidige huisvesting afloopt en de constatering er is dat aansluiting bij het lokale veld wordt gemist doordat alle activiteiten vanuit een centraal punt worden georganiseerd, slaat de stichting een andere koers in.
Directeur Leon Langenberg licht die toe: “In de nieuwe opzet willen we naar meer individueel maatwerk per deelnemer door hen te coachen naar iets wat bij hen past. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting met de lokale situatie in de gemeenten”, aldus Langenberg. “Bijdragen aan sociaal ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen past bij deze tijd.”

Doorontwikkeling

Het komend half jaar wordt gekeken hoe de doorontwikkeling vormgegeven kan worden. Het onderbrengen van de huidige diensten bij andere partijen is een optie die daarbij verkend wordt. Volgens Stichting Samen Werken onderschrijven de gemeenten het belang van het werk voor de doelgroep en zijn ze bereid om ook de komende jaren hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Uit de Steenbergse Courant