zondag 17 november 2013, 14:30

Sebastian Chazhoor maakt pastoraal team compleet

STEENBERGEN – Bisschop Liesen van het bisdom Breda heeft priester Sebastian Chazhoor benoemd tot parochievicaris voor het pastorale team van het samenwerkingsverband van de Sint Anna- en de Sint Christoffelparochie. Het pastorale team van de parochies, onder leiding van pastoor Hans van Geel, is met de komst van Chazhoor (weer) compleet.

De nieuwkomer wordt vrijdag 6 december om 19.00 uur in de Gummaruskerk officieel geïnstalleerd.

Chazhoor werd in 1968 in India geboren en voltooide na zijn komst naar Nederland de theologie-opleiding aan de universiteit van Tilburg. Na zijn priesterwijding was hij vervolgens werkzaam in Eindhoven, Breda en Hulst.

De beide parochiebesturen van de Steenbergs/West-Brabantse en Thoolse katholieke geloofsgemeenschappen zijn verheugd met de aanstelling van Chazhoor, die naast zijn theologische opleiding verschillende talencursussen heeft gevolgd, waardoor hij onder meer het Nederlands perfect beheerst. 

Uit de Steenbergse Courant