woensdag 6 november 2013, 20:20

Raadsleden voor de klas op Gummarusschool

STEENBERGEN – Ruim 25 leerlingen uit groep 8 van basisschool Gummarus hebben vandaag een lesje politiek gehad van de raadsleden Alex van Pelt (VVD) en Loes Baselier (D66). De kinderen luisterden aandachtig en bleken al veel meer te weten dan de beide volksvertegenwoordigers van tevoren hadden verwacht.

,,Daar waren we inderdaad behoorlijk van onder de indruk,’’ vertelde Van Pelt na afloop. ,,In mijn tijd op de lagere school verdiepten we ons niet zoveel in de politiek.’’

De les bestond uit een presentatie op het digitale schoolbord over het politieke landschap in Nederland en Engeland, waarbij de laatstejaars natuurlijk ook vragen mochten stellen. Van die gelegenheid maakten zij gretig gebruik.

Ter afsluiting werd een quiz gehouden, om te kijken wat de leerlingen uit zichzelf al wisten en/of hadden opgestoken dankzij het bezoek van de raadsleden. ,,Begrippen als interrumperen, debatteren en democratie zijn vrij algemeen bekend geworden,’’ constateerden Van Pelt en Baselier.

De gemeente verzorgt, met medewerking van leden uit de raad, al een tijdje politieke lessen in de hoogste groepen van de basisscholen. Eind vorig schooljaar leidde dat tot twee ‘jeugdraadsvergaderingen’ in het gemeentehuis, onder voorzitterschap van burgemeester Saskia Bolten.

In het kader van de ‘bestuurlijke vernieuwing’ van de gemeente worden dit schooljaar nog meer basisscholen bij het politieke project betrekken. Ook met vmbo-school ’t R@velijn zijn contacten om de middelbare scholieren nader kennis te laten maken met het openbare bestuur.

Uit de Steenbergse Courant