dinsdag 11 februari 2014, 16:56

Bedrijven en instellingen kunnen rotondes adopteren

STEENBERGEN – Het voornemen bestond al langer en heeft nu handen en voeten gekregen: de gemeente Steenbergen biedt de rotondes op de kruising van de Nassaulaan/Watertorenweg en de Molenweg/Oudlandsestraat ter adoptie aan. Wat wil zeggen dat lokale bedrijven of instellingen zich kunnen aanmelden om het middeneiland van de rotondes voortaan te gaan onderhouden. In ruil daarvoor mogen zij ter plekke reclame voor zichzelf maken.

Op deze manier wil de gemeente de onderhoudskosten van het openbaar groen drukken.

Per bedrijf of instantie kan één rotonde worden geadopteerd. Belangstellenden krijgen tot 1 maart de gelegenheid om te reageren. Contactpersoon van de gemeente in deze is mevrouw F. Jansen van de afdeling Realisatie & Beheer, bereikbaar via 14 0167 en f.jansen@gemeente-steenbergen.nl.

Bij haar kan men ook terecht voor nadere inlichtingen, over de voorwaarden die aan de adoptie  en het onderhoud zijn verbonden. Als er meer dan twee gegadigden zijn, bepaalt de gemeente – eventueel bij loting – aan wie de rotondes worden toegewezen. 

Uit de Steenbergse Courant