maandag 3 februari 2014, 19:51

Stadsraad Steenbergen officieel bekrachtigd

STEENBERGEN – In de ‘commandotoren’ van het gemeentehuis, zoals Stadsraad-voorzitter Peet van der Zande de collegekamer noemde, is vanmiddag het convenant ondertekend tussen de gemeente en de onlangs opgerichte Stadsraad, die daarmee officieel een feit is. Het adviesorgaan/klankbord bestaat uit elf leden, allemaal mannen, die er volgens Van der Zande op volle kracht tegenaan gaan om ‘te verwoorden wat de bevolking wil’.

,,We zijn niet partijgebonden, gaan geen politiek bedrijven en niet op de stoel van de raadsleden zitten,’’ benadrukte de voorzitter. Welke rol de Stadsraad dan precies in de samenleving denkt te kunnen vervullen, staat nog niet definitief vast. Dat zal in de praktijk moeten blijken. ,,Er zijn in ieder geval genoeg onderwerpen om op te pakken, zoveel zelfs dat we prioriteiten dienen te stellen,’’ vulde secretaris Johan Brouwer aan. Welke zaken als eerste aan de orde komen, maakt de Stadsraad binnenkort bekend.

Hij deed de afgelopen jaren – de laatste periode samen met Jonica de Bruijn - veel moeite om een Stadsraad van de grond te tillen, in navolging van de Dorpsraden die in alle kernen van de gemeente al langere tijd actief zijn, of in het geval van De Heen de Stichting Leefbaarheid.

Burgerparticipatie

Nieuw-Vossemeer beet in 1997, kort na de gemeentelijke herindeling, het spits af, zo wist wethouder Bert van Kesteren te vertellen bij de ondertekening van het convenant. ,,Ik ben heel blij dat Steenbergen nu eindelijk ook een Stadsraad heeft en trots op de mensen die hier hun schouders onder willen zetten. De gemeente Steenbergen loopt echt voorop als het gaat om burgerparticipatie en dat is een goede zaak, want kennis, kwaliteit en kapitaal liggen ‘op straat,’’ aldus Van Kesteren.

De handtekeningen onder het ‘samenwerkingsverdrag’ met de gemeente, werden behalve door Van der Zande en Brouwer ook gezet door waarnemend burgemeester Joseph Vos. Hij wenste de Stadsraad veel succes toe bij haar werkzaamheden.

Eigen website

De organisatie heeft een eigen website gelanceerd - http://www.stadsraadsteenbergen.nl- waarop onder meer te lezen valt dat zij de belangen wil behartigen van alle inwoners van de stad Steenbergen, die betrekking hebben op de leefbaarheid en de woonomgeving in de ruimste zin van het woord. En: ‘Wij zijn geen actiegroep, maar proberen mogelijkheden aan te reiken om goede ideeën gezamenlijk te kunnen realiseren’. De inhoud van de website is nog niet compleet, maar bevat al wel een contactformulier. 

Uit de Steenbergse Courant