maandag 3 februari 2014, 09:18

Verplaatsing bushalte Molenweg om einde te maken aan overlast

STEENBERGEN – Om een einde te maken aan de overlast voor bewoners van seniorencomplex De Wieken aan de Molenweg, vraagt de Volkspartij aan burgemeester en wethouders om de bushalte die zich nu ter hoogte van deze flat bevindt te verplaatsen naar de parkeerstrook voor ’t R@velijn.

Volgens de Volkspartij hebben de bewoners van De Wieken al meer dan een jaar geleden een brief met dertig handtekeningen naar het college gestuurd, om aandacht te vragen voor hun klachten. Daarop is blijkbaar tot op heden echter geen actie ondernomen.

De ouderen beklagen zich over stank van de lijndienstbussen, zowel bij het optrekken en wegrijden als bij het langdurig stationair draaien van de motoren, op momenten dat zij moeten wachten op in- en uitstappende passagiers. Dit laatste speelt kennelijk vooral in de zomermaanden, als gevolg van de airconditioning waarmee de bussen zijn uitgerust.

Jongeren

Daarnaast ondervinden de bewoners blijkbaar veel overlast van vaak jeugdige reizigers. ‘Wanneer deze jongern daarop worden aangesproken, is een brutaal antwoord vaak de enige reactie’, aldus de Volkspartij, die nu aan B en W vraagt of zij kennis hebben genomen van de eerdere klachtenbrief en bereid zijn om alsnog maatregelen te treffen om de overlast te bestrijden.

De beste oplossing daarvoor is, zo meent de Volkspartij, de verplaatsing van de bushalte met enkele honderden meters, naar de voorzijde van ’R@velijn. ‘Hier staan geen woningen, waardoor de overlast voor omwonenden wordt opgeheven. Bovendien hebben de leerlingen van de vmbo-school dan nog directer en sneller toegang tot het openbaar vervoer’, zo besluit de Volkspartij haar verzoek aan het college, dat zij medebevoegd acht. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van bushaltes ligt evenwel bij de provincie.

Uit de Steenbergse Courant