dinsdag 25 september 2012, 18:10

Meer evenementen vergunningvrij

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders willen meer activiteiten bestempelen als ‘klein evenement’, wat voor de organisatoren betekent dat zij geen vergunning meer hoeven aan te vragen en dus ook geen legeskosten voor hun kiezen krijgen.

De kosten voor een evenementenvergunning bedragen 138 euro. ‘Gebleken is dat met name voor kleinere, vergunningplichtige evenementen de leges te hoog zijn. U kunt dan denken aan een buurtvereniging of kleine stichting, waarin het verkregen ledengeld en/of subsidie opgaat aan leges’, zo meldt het college aan de gemeenteraad.
Meerdere fracties drongen eerder dit jaar nota bene aan op het terugdringen van de kosten voor organisaties van grotere, ‘algemene’ festiviteiten, zoals Koninginnedag.
B en w gaan het begrip klein of eendaags evenement nu in elk geval herzien en bekijken of volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) meer evenementen onder die noemer kunnen vallen. Ook wordt onderzocht of er voor dergelijke activiteiten een vergunning kan worden verleend die bijvoorbeeld vijf jaar geldig is.

Uit de Steenbergse Courant