donderdag 3 oktober 2013, 15:46

Ravelijn blij met eerste Hugo van Berkumprijs

STEENBERGEN – ’t R@velijn heeft vanmiddag als eerste school de Hugo van Berkum-prijs in ontvangst mogen nemen. De naamgever van deze nieuwe onderscheiding reikte het bijhorende beeldje én een geldbedrag van 1000 euro zelf uit aan R@velijn-directeur Huibert de Jonge.

Van Berkum was de eerste, vorig jaar afgetreden voorzitter van het Platform Theoretische Leerweg. Bij zijn afscheid bood het bestuur van deze instantie hem de mogelijkheid om voortaan een naar hem vernoemde (aanmoedigings)prijs toe te kennen aan een vmbo-school die zich met zijn TL (Theoretische Leerweg), GL (Gemengde Leerweg) of mavo-afdeling in vernieuwende zin onderscheidt.

Van Berkum selecteerde er na grondig onderzoek zeven en zette ’t R@velijn dus bovenaan zijn lijstje. In die keuze kon het bestuur van het Platform-TL zich helemaal vinden.

De Steenbergse school timmert al enkele jaren stevig aan de weg, werd dit schooljaar bijvoorbeeld nog uitgebreid met een TechMavo, en zag het aantal leerlingen zodoende groeien van 275 in 2010/2011 tot 450 op dit moment en naar verwachting zijn er dat volgend schooljaar 530.

De waardering van de ouders voor ’t R@velijn is volgens De Jonge gestegen van een 7,2 tot een 7,5 en de tevredenheid van de leerlingen van een 6,9 tot een 7,6 (brugklassers zelfs 8,1). Rapportcijfers die de directeur vertellen dat ‘zijn’ school goed bezig is en datzelfde leidt hij af uit de Hugo van Berkum-prijs.

Uit de Steenbergse Courant