woensdag 5 november 2014, 09:21

Samenwerking gemeenten met 33 zorgaanbieders voor Wmo

STEENBERGEN – Inwoners van de gemeente Steenbergen die momenteel zorg ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), krijgen uiterlijk eind deze maand een brief waarin staat of en zo ja wat er met ingang van volgend jaar voor hen verandert. Per 1 januari berust de uitvoering van de Wmo bij de gemeente(n) in plaats van bij de rijksoverheid.

Deze zogenoemde transitie gaat gepaard met forse bezuinigingen, desondanks blijft het de bedoeling dat zoveel mogelijk (oudere) burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Om met minder geld toch zorg op maat te leveren, hebben de Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom de handen ineen geslagen en gisteren ook gezamenlijk een contract afgesloten met maar liefst 33 zorgverlenende instanties, variërend van tanteLouise-Vivensis, SDW en Thuiszorg DAT tot de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, Novadic-Kentron en het Leger des Heils Zuid-West Nederland. Veel van de aanbieders zijn nu ook al actief in onze regio.

Uitgangspunt van het nieuwe zorgbeleid is overigens ook wel dat het sociale netwerk van mensen nauwer bij de zorgverlening wordt betrokken.

Uit de Steenbergse Courant