donderdag 7 januari 2016, 14:10

‘Dorpshuis voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw’

DINTELOORD – Bijzonder blij was het bestuur van Stichting Exploitatie Gemeenschapshuis met de toezegging van het Oranje Fonds om een financiële bijdrage te leveren. Maar liefst 7500 euro werd door het fonds overgemaakt, ten bate van Het Dorpshuis. Dankzij dit geld kon de organisatie diverse verbeteringen aanbrengen, waardoor er op de energiekosten kan worden bespaard.

 ,,Reeds in de oprichtingsfase van Het Dorpshuis is aan het Oranje Fonds een verzoek tot ondersteuning gedaan. De voorgenomen aanpassingen leken ons geschikt om een dergelijk verzoek te herhalen,’’ vertelt secretaris Peter Willemse van het stichtingsbestuur. ,,Het was niet eenvoudig om ons verzoek gehonoreerd te krijgen. We moesten aantoonbaar maken dat het geld voor een maatschappelijk relevant doel gebruikt zou worden. Ook moesten we een begroting maken voor de verwachte kosten. Gelukkig hebben we het Oranje Fonds kunnen ervan kunnen overtuigen om ons verzoek tot ondersteuning in te willigen.’’

Huurprijzen stabiel

,,Het is onze bedoeling dat Het Dorpshuis door zoveel mogelijk verenigingen, clubs en particulieren gebruikt wordt. Om de voorziening voor iedereen toegankelijk te houden, is het belangrijk dat de huurprijzen laag blijven. Dat is een lastige opgave in een tijd waarin stichtingen, zoals de onze, op zichzelf zijn aangewezen. Zowel Het Dorpshuis als de gebruikers ontvangen minder subsidie van de overheid, dus moesten we wel kostenbesparende maatregelen treffen,’’ vult voorzitter Antoon de Ridder aan. ,,Op deze manier kunnen de huurprijzen stabiel blijven.’’

Diepte-investering

,,We hebben nadrukkelijk naar de energierekening gekeken, want dat was veruit de grootste kostenpost. Dankzij het geld van het Oranje Fonds hebben we LED-verlichting kunnen installeren waardoor tot 75 procent op de energiekosten bespaard kan worden. De kosten van de aanschaf zijn echt geen sinecure. Ondanks de bijdrage van het Oranje Fonds hebben we zelf nog vele duizenden euro’s bij moeten leggen,’’ aldus Willemse. ,,We zien het als een diepte-investering, de LED-verlichting gaat namelijk 30.000 lampuren mee, dat is veel langer dan reguliere verlichting.’’

Vernieuwde bar

Met de bijdrage van het Oranje Fonds wordt niet alleen de verlichting duurzamer en goedkoper gemaakt. De Stichting Exploitatie Gemeenschapshuis heeft met het geld ook aanpassingen gedaan aan de bar, zodat deze op een groter aantal bezoekers is berekend. ,,Met nieuwe spots, en een vernieuwde bar voldoet Het Dorpshuis aan de eisen van de eenentwintigste eeuw,’’ besluit De Ridder.

Uit de Steenbergse Courant