vrijdag 1 april 2016, 12:45

In afwachting van ‘adoptie’ klaprozen op rotondes

STEENBERGEN – Het voorstel van D66 om de rotondes in de gemeente Steenbergen in te zaaien met klaprozen, is in goede aarde gevallen bij wethouder Cors Zijlmans, die gisteravond toezegde zijn best te zullen doen om op korte termijn uitvoering te geven aan dit plan. Tegelijkertijd kondigde hij aan dat het komend najaar waarschijnlijk alsnog gaat lukken om de rotondes te laten adopteren door bedrijven, die er dan – in ruil voor het onderhoud en de beplanting – reclame op mogen maken.

,,Maar dit voorjaar zou er zeker nog wat kunnen gebeuren met de klaprozen,’’ reageerde Zijlmans op het verzoek van D66-fractievoorzitter Eric van der Spelt. ,,We moeten de rotondes toch gaan opschonen en dan hadden we ze willen inzaaien met gras.’’

De wethouder vond het echter een sympathiek idee om in plaats daarvan klaprozen te gebruiken. Het benodigde zaad hiervoor wordt beschikbaar gesteld door de stichting Bevrijdingsmonument Welberg, die met het ‘verspreiden’ van klaprozen de herinnering levend wil houden aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in onze omgeving, en de ‘Slag om de Schelde’: de strijd waarbij uiteindelijk ook Steenbergen e.o. werden bevrijd.  

Uit de Steenbergse Courant