vrijdag 26 augustus 2016, 17:00

Fotoclub Steenbergen 35

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Stammen – Perry van Kempen

Fotoclub Steenbergen is naast een serieuze club, waarbij stevige gesprekken over beelden worden gevoerd, ook een gezellige club. Eens per twee jaar organiseren we dan ook een lang weekend voor zowel de clubleden alsook de ‘aanhang’. Niet zelden belanden we daarvoor in de Belgische Ardennen, waarvan één dag steevast bestaat uit een zeer lange wandeling (weer of geen weer!)

Deze foto is daar getuige van: op een natte dag liepen we door de typische donkere dennenbossen en ik vroeg me af hoe ik die sfeer het beste zou kunnen vastleggen. Dat kon, wat mij betreft, maar op één manier: plat op de buik (met een nat pak tot gevolg)  vanaf een laag standpunt de stammen weergeven waarbij de sfeer met name wordt veroorzaakt door het scherptediepteverloop. Wat er nog aan ontbreekt is een kabouter of trol die achter een stam te voorschijn komt, maar die mag je er zelf bij bedenken!

Uit de Steenbergse Courant