dinsdag 17 april 2018, 13:00

Team Superkids richt zich op jonge mantelzorgers

STEENBERGEN – Ook in de gemeente Steenbergen wonen jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een gezinslid dat te maken heeft met een chronische ziekte, een beperking of een psychische aandoening. Ze kunnen best steun gebruiken omdat een dergelijke situatie grote impact heeft op hun leven.

Deze jonge mantelzorgers kunnen nu terecht bij het team Superkids en het steunpunt Mantelzorg Steenbergen. Voor hen worden voorlichtingsbijeenkomsten en regioactiviteiten georganiseerd waar de jongeren terecht kunnen voor advies of gewoon om leeftijdsgenoten in een zelfde situatie te ontmoeten.Omdat jongeren veel gebruik maken van social media, is er zowel een facebookpagina gemaakt: superkids Steenbergen als een account op Instagram: Superkidsstb. Op deze manier kunnen ook vragen worden gesteld en kunnen de actiteiten van het team Superkids worden gevolgd. Wie informatie wenst kan ook contact opnemen met de coördinator van Steunpunt Mantelzorg. Dit is Joyce Joosen. Haar telefoonnummer is (0167) 541 137, het mailadres is: mantelzorg@swo-stb.nl, maar langskomen op de Fabrieksdijk 6 is eveneens een optie.

Kookworkshop

Voor de jonge mantelzorgers in de Brabantsewal gemeenten worden drie kookworkshops gehouden. Deze zijn op: 20 april in het Zuidwesthoek college,  Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 201 in Ossendrecht; op 22 juni in de Steenspil,  Steenspil 46 te Halsteren en op 5 oktober in het R@velijncollege aan de Ravelijnstraat 2a te Steenbergen. Het is een leuke manier om ook andere jonge mantelzorgers te ontmoeten. Opgeven kan eveneens bij Joyce Joosen.

Uit de Steenbergse Courant