donderdag 5 juli 2018, 13:00

Informatie-ochtend collectief Zonnedak ‘Bij Ons’

STEENBERGEN - Aanstaande zaterdag 7 juli organiseert het collectief Zonnedak ‘Bij Ons’ een informatieve inloopmorgen aan de Dinteloordseweg 28. De ochtend bestaat uit twee sessies die om 10.00 en om 11.00 uur beginnen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men dan uitgebreid kennis nemen van de opzet en de plannen van het project. Het pand is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Tijdens de inloopmorgen wordt onder meer gesproken over het Plan van Aanpak, de organisatie, de concept-prospectus, de investerings-staffel en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie kan aangevraagd worden via het emailadres: info@collectiefzonnedak.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrieven kan via de informatieve website www.collectiefzonnedak.nl

Opbrengst

Bezoekers worden uitgenodigd om de eigen energie-jaarafrekening mee te nemen, zodat de aanwezige leden van het opstartteam uit kunnen rekenen wat deelname aan het zonnedak aan energiebelasting kan besparen.

De echte opbrengst voor de deelnemers zit hem in de vrijstelling van de energiebelasting voor het deel van de inleg. Deze kent wel een maximum van 10.000 kWh per jaar en een aansluiting van 3x80 ampère. De verrekening loopt via de energieleverancier waardoor de energierekening lager wordt. Met de rijksoverheid is afgesproken dat deze vrijstelling gegarandeerd is voor een periode van vijftien jaar. Daarmee is dus ook het rendement gedurende die periode gegarandeerd wat meer is dan de particuliere eigenaar van zijn zonnepanelen mag verwachten.

Postcoderoos

Het collectief is een zogenaamde Postcoderoos-project. De toekomstige leden van het collectief moeten wonen of een bedrijf hebben in de postcoderoos van Steenbergen, wat er concreet op neerkomt dat alle inwoners van deze gemeente er aan deel kunnen nemen. Samen zorgen de deelnemers voor het benodigde vermogen om het zonnestroomproject te realiseren. Het collectief exploiteert het zonnedak en draagt zorg voor de technische installatie, administratie, communicatie en advisering. De stroom die opgewerkt wordt gaat via het reguliere energienet naar een energieleverancier. Die geeft de coöperatie daarvoor een vergoeding en de eventuele meeropbrengst wordt verdeeld onder de leden.

Uit de Steenbergse Courant