maandag 8 oktober 2018, 20:00

Stadlander trekt stekker uit geplande Finch-woningen Buiten de Veste

STEENBERGEN – Er gaat voorlopig een streep door de plannen om in Buiten de Veste zogenaamde Finch-woningen te realiseren. Woningcorporatie Stadlander heeft zich teruggetrokken omdat er volgens hun prognose geen behoefte is aan de compacte en duurzame woonunits, geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Gemeente Steenbergen, al sinds 2015 hierover in gesprek met Stadlander, noemt het besluit van de woningcorporatie “teleurstellend”, maar gooit de plannen nog niet in de vuilnisbak. Wethouder Baartmans wil gaan onderzoeken of er genoeg gegadigden zijn in de categorie ‘oudere jongeren’, omdat zij wel heil ziet in de bouw van de kleine woningen tegen een lage huurprijs.

Het is een behoorlijke tegenstelling: Ton Ringersma, bestuurder bij Stadlander, die aan de ene kant verkondigt dat de kleine huurwoningen niet meer nodig zijn, en wethouder Wilma Baartmans die namens de gemeente juist wel denkt in een vraag te voorzien. “Mij staat nog helder voor de geest hoe ik in 2015, toen nog als raadslid, werd aangesproken door mensen die in de komst van de Finch-woningen eindelijk een mogelijkheid zagen om op zichzelf te gaan wonen. We willen van Buiten de Veste een gevarieerde, toekomstbestendige wijk maken en daar horen ook dit soort woningen in thuis.”

Commotie

Toen de plannen voor de Finch-woningen in 2015 op tafel kwamen was de vraag naar deze woningen erg actueel. Enerzijds omdat de gemeente een taakstelling had om asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten, en anderzijds omdat er een voorspelde groei was in de vraag naar sociale huurwoningen. Ondanks de nodige commotie onder buurtbewoners en flinke discussies in de gemeenteraad, werd de bouw van twintig Finch-woningen uiteindelijk opgenomen in het bestemmingsplan Buiten de Veste zoals dat in februari werd vastgesteld. 

Onverantwoorde investering

Maar volgens Stadlander is de situatie inmiddels veranderd. “De instroom van asielzoekers is terug naar normale proporties en wij denken dat we met ons huidige aanbod van sociale huurwoningen de doelgroep genoeg kunnen bedienen. Daar komt bovenop dat wij als woningcorporatie een enorme taak hebben als het gaat om de energietransitie. Vanwege de investeringen die op stapel staan om onze huizen energiezuinig en CO2-neutraal te maken, is het nu in onze ogen onverantwoord om de investering in dit project voort te zetten”, aldus bestuurder Ton Ringersma.

Behoefte inventariseren

Overigens stelt hij zelf ook teleurgesteld te zijn over deze afloop en vindt hij de woningen qua vormgeving en techniek nog steeds fantastisch. “Daarom snap ik ook dat de gemeente de plannen niet zomaar wil opgeven; het is toch een beetje hun ‘kindje’.”

De gemeente gaat binnenkort via haar eigen platform ‘Ik praat mee’ onder inwoners inventariseren hoe groot de behoefte is aan de energiezuinige woningen met een klein woonoppervlak. Dat is: https://steenbergen.ikpraatmee.nl.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant