zaterdag 20 oktober 2018, 17:00

Bieb in De Regenboog opent ‘Volwassenpunt’

DINTELOORD – Op de laatste dag van de viering van de Kinderboekenweek bij de bibliotheek in basisschool De Regenboog – op vrijdag 12 oktober - is een zogenaamd ‘Volwassenpunt’ geopend. Dat gebeurde door schooldirecteur Fons Neelen en bibliotheek manager Pascale van Zuilen. Vervolgens werd de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten. Dat gebeurde in samenwerking met Zo Kinderopvang. Er werd voorgelezen, gezongen, geknutseld en gekleurd.

“Het ‘Volwassenpunt’ biedt een leestafel met krant en tijdschriften waarvan iedereen gebruik kan maken. Daarnaast kan geleend worden uit een actuele en aantrekkelijke collectie lees- en informatieve boeken”, zo legt manager Pascale van Zuilen uit.

Bieb nu op de scholen

Ze geeft aan dat de bibliotheek in de gemeente Steenbergen zich meer gaat richten op het voorkomen van laaggeletterdheid. Daarnaast wil de bieb ‘het leesplezier en mediawijsheid bevorderen’. Bewust is de bieb daarom verplaatst naar de drie basisscholen van Dinteloord. Elk van de scholen – De Regenboog, de Groen van Prinsterer en de Petrus en Paulus – heeft een eigen, specifiek op de jeugd gerichte collectie. Op De Regenboog is een bibliotheek voor volwassenen ingericht.

“De bibliotheek, de gemeente Steenbergen, de dorpsraad en de scholen zijn blij dat het voorzieningenniveau voor wat betreft de bibliotheek in Dinteloord hiermee gelijk is gebleven. Met deze verandering bereiken we honderd procent van de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Dat is namelijk hard nodig”, aldus Pascale van Zuilen.

Samenwerken

Ze geeft aan dat bibliotheek Het Markiezaat in samenwerking met de lokale bestaande en nieuwe partners aansprekende activiteiten gaat organiseren op het gebied van (voor)lezen, digitale vaardigheden en de actualiteit. “De input van de school, maar ook van kinderopvang Kibeo die eveneens in De Regenboog is gehuisvest, zien we van toegevoegde waarde”.

Lezen bevordert de taalvaardigheid

De bibliotheek manager wijst erop dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand van 2000 woorden heeft. Bij het verlaten van de basisschool blijkt een kwart van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar te hebben. En in de regio West-Brabant heeft 1 op de 6 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Door meer aandacht aan het lezen te besteden wordt de taalvaardigheid vergroot. Ook heeft lezen een groot effect op schoolsucces en intelligentie. Allemaal redenen om dicht bij de jongeren te willen zitten en extra energie te steken in het stimuleren van het lezen.

Bibliotheekmanager Pascale van Zuilen en schooldirecteur Fons Neelen openden samen het ‘Volwassenpunt’ in basisschool De Regenboog. Medewerkers van de Regenboog, Kibeo Kinderopvang en Zo Kinderopvang waren daarbij aanwezig. Ook directeur Francis van Groenestijn van basisschool Petrus en Paulus kwam een kijkje nemen.

Kinderen en Ouders vermaakten zich prima tijdens de afsluiting van de viering van Kinderboekenweek in de bibliotheek in basisschool De Regenboog.

Uit de Steenbergse Courant