Afbeelding
vrijdag 14 december 2018, 16:56

Laatste vrijwilligers bijeenkomst onder SWOS-vlag

STEENBERGEN – Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) houdt per 1 januari op te bestaan. De organisatie gaat gedwongen op in Wijzijn Traverse. Noodgedwongen, omdat gemeente Steenbergen – die met het geld van de gemeenschap – het ouderenwerk financiert, verwacht dat via Wijzijn Traverse een zogenoemde ‘kwaliteitsimpuls’ kan worden gegeven. Vanmiddag kwamen de vele vrijwilligers van de SWOS inde zaal van De Watertoren bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst. De laatste dus onder de SWOS-vlag.

SWOS-voorzitter Adrie Hommel had deze maal een langere speech. Een toespraak waarin hij in de eerste plaats alle vrijwilligers bedankte voor hun inzet in het afgelopen jaar. Maar ook een speech waarin hij de gang van zaken rond de overgang van SWOS naar Wijzijn Traverse samenvatte.

Plusbus blijft gewoon

Een toespraak ook waarin de voorzitter benadrukte dat de PLUSBUS normaal blijft functioneren. Echter als zelfstandige stichting, met een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Adri van der Hoeven met Annette Iriks als secretaris, Rien van Dijke als penningmeester en Nico Eskens en Ad Damen als bestuursleden.

Dankwoord

Adrie Hommel bedankte niet alleen de vrijwilligers. Ook Tonnie Joxhorst, Joyce Joosten en Agatha, die veel werk bij de SWOS hebben verzet kregen een woord van waardering. Deze dames gaan over naar Wijzijn Traverse.

Ook tanteLouise werd nadrukkelijk in het dankwoord betrokken. Deze organisatie heeft immers een belangrijke rol gespeeld als grote ondersteuner van de SWOS. Niet alleen bestuurlijk in de personen van Jef Pelgrims en huidige baas Conny Helder, maar ook op tal van andere terreinen. Zelfs bij het kerstpakket dat de vrijwilligers als blijk van waardering aan het eind van de middag overhandigd krijgen.

Lange historie

Voorzitter Adrie Hommel ging kort in op de lange historie van het ouderenwerk in de gemeente Steenbergen. Het aanvankelijke samenwerkingsverband met de gemeente Halsteren onder de naam ‘Eendrachtsoever’, de oprichting in maart 1994 van Stichting Sociaal Kultureel Ouderenwerk Steenbergen, de latere fusiepartner van de SWOS werden daarbij genoemd. En Adrie Hommel noemde ook het initiatief om de SWOS als zelfstandige organisatie te laten verder gaan en deze om te vormen tot een brede welzijnsorganisatie in Steenbergen. Vervolgens ook de ideeën van gemeente Steenbergen om de voorgenomen kwaliteitsimpuls zelf te ontwikkelen en het besluit van de gemeenteraad om de organisaties SWOS, Wijzijn Traverse en Vraagwijzer gezamenlijk voor de gewenste kwaliteitsimpuls te laten zorgen.

Overgang

Dat was de reden dat wethouder Krook, directeur bestuurder Ad van Reijen en Ester Brandse regio manager Steenbergen, beide van Wijzijn Traverse, als gast op de vrijwilligers bijeenkomst aanwezig waren. Door de onthulling van een nieuw logo werd na de toespraken symbolisch de overgang van SWOS naar Wijzijn Traverse visueel gemaakt.

Tijdens het samenzijn kon afscheid genomen worden van het SWOS-bestuur dat zich stevig heeft ingezet en bijzondere dank daarvoor zeker heeft verdiend.

Tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant