Afbeelding
dinsdag 11 juni 2019, 10:00

Groen en veiliger wandelpad langs Boomdijk snel gerealiseerd

WELBERG – Begin april berichtte deze courant over het initiatief van de Welbergse Moira Jalink-Nauta om langs de Boomdijk in haar dorp een wandelpad te creëren. Eén overleg tussen betrokken partijen bleek voldoende om van de wens, werkelijkheid te maken. Eigenaar Brabants Landschap gaf een deel van de berm in bruikleen, de gemeente nam het pad op in de maairoute en meer bleek niet nodig. Zodoende liep Moira afgelopen maandag veiliger dan ooit met haar honden langs de Boomdijk.

Het nieuwe wandelpad is feitelijk een breed gemaaide strook tussen de bomenrij en de weg. Ter afscheiding blijft een strook begroeiing op natuurlijke hoogte. “We denken dat hiermee voorkomen wordt dat automobilisten het pad als uitwijkmogelijkheid gebruiken,” aldus Moira.

Dikke pluim

Hoewel de Welbergse in eerste instantie dacht over een pad van houtsnippers of andere natuurlijk materialen, behoorde dat niet tot de mogelijkheden. “In het eerste en enige gesprek over het pad, vertelde de medewerker van de gemeente dat in andere kernen de wandelpaden van de zogenaamde ‘ommetjes’ veelvuldig gemaaid worden en dat dat ook prima werkt.”
Op 28 mei vond dit gesprek plaats en amper een week later trok de maaibalk van de gemeente al een mooi pad door de berm. “Ik wist niet wat ik zag,” vertelt Jalink. “Zo snel had ik het niet verwacht. Een dikke pluim voor de medewerkers van de gemeente.”

Groen heeft de voorkeur

Projectleider Kerngericht Werken van de gemeente Steenbergen, Marina Fidder, is opgetogen over het snelle resultaat. “Dit is nu precies wat we willen bereiken met deze nieuwe manier van werken. Geen ellenlange overleggen, uitgebreide voorstellen of hoge kosten. Maar korte lijntjes en snel resultaat.” Dat hiervoor de neuzen van alle betrokken partijen dezelfde kant op moeten staan, spreekt voor zich. “Wanneer de initiatiefneemster persé een verhard pad had gewild, was het een stuk moeilijker geweest.” Dat begrijpt Moira volledig. “Ik vind dit een prima alternatief. Het gaat erom dat er een veilig pad is voor de wandelaars en als dat groen kan, dan heeft dat zelfs mijn voorkeur.”

Stampers gezocht

Heel erg makkelijk lopen, doet het pad nu nog niet. “Het is jarenlang een dichtbegroeide berm geweest dus dat heeft even tijd nodig. Voorlopig wordt het pad iedere drie weken gemaaid waardoor de begroeiing zachter wordt. Het maaisel en de wandelaars die daar overheen lopen, moeten er mettertijd een stevig pad van maken.”
Met andere woorden; er zijn stampers nodig? “Ja inderdaad,” lacht Moira. “Hoe meer mensen over het pad lopen hoe eerder er een vlakke ondergrond ontstaat. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om een wandeling langs de Boomdijk te maken.” Wel voegt zij toe dat  opruimen er dan ook bij hoort. “Het pad zal vooral door hondenliefhebbers gebruikt worden. Het is wel zo prettig wanneer iedereen de uitwerpselen van de hond opruimt. En geen zwerfafval achterlaten, want dat gebeurt ook nogal eens!”
Haar inzet voor het wandelpad smaakt naar meer en dus  heeft Moira zich inmiddels gemeld als lid van de Dorpsraad Welberg die haar op het spoor van het Kerngericht Werken zetten.

Marina Fidder, projectleider Kerngericht Werken van de gemeente Steenbergen, en Moira Jalink-Nauta, de initiatiefneemster van het wandelpad ondernemen samen met Mila en Nomi de eerste wandeling over het vers gemaaide pad.

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant