Afbeelding
zondag 15 september 2019, 14:00

Ondernemersontbijt 2040: de eerste reacties op opgestelde scenario’s

STEENBERGEN – Vanochtend waren ondernemers uit de gemeente Steenbergen uitgenodigd om in de Lourdeskapel van de Gummaruskerk aan te schuiven bij het zo genoemde Ondernemersontbijt 2040. Onder het genot van een broodje en een kop koffie of thee bogen de genodigden zich over vier scenario’s die het bureau Future Consult heeft opgesteld naar aanleiding van een eerste inventarisatieronde voor dit onderwerp.

De vier scenario’s ‘Buiten gewoon leven’, ‘Hechte kernen doen het zelf’, ‘Eigen initiatief werkt’ en ‘Smaakmaker van morgen’ werden in groepjes kort besproken. In elk scenario zaten elementen die de aanwezigen konden waarderen en waarvan ze dachten dat er een toekomst voor was.Samenvattend kan worden gesteld dat de ondernemers bovenal de ruimte willen krijgen om hun plannen te verwezenlijken. Ze hebben daarvoor een actieve lokale overheid nodig die oplossingsgericht meedenkt. ‘Niet denken in regels en onmogelijkheden, maar juist aandragen wat wel mogelijk is’.En in elk scenario zitten elementen die ondernemers aanspreken. De verwachting is dan ook dat niet voor een specifiek scenario zal worden gekozen. “Het zal inderdaad een mix worden”, zo bevestigde de presentatrice aan het eind van de bijeenkomst.Wel was een van de conclusies van deze bijeenkomst dat de arbeidsmigranten voor deze gemeente belangrijk zijn en hun aanwezigheid kansen biedt. Ook de ontwikkelingen op en rond het AFC geven de gemeente Steenbergen een voorsprong op omliggende gemeenten. En die ontwikkelingen zorgen meteen ook voor ontwikkelingen in de overige bedrijvigheid.

‘Aan de slag’

Wethouder Willy Knop benadrukt na afloop de benodigde samenhang bij de ontwikkelingen naar de toekomst. Hij zegt als voormalig-ondernemer de behoefte aan een actieve gemeentelijke organisatie duidelijk te herkennen. “We gaan aan de slag. En dan volgens het principe ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, want’. Er liggen volop kansen zo stelt de wethouder. “Bio-based is ons paradepaardje. De ontwikkelingen hier kunnen een vliegwieleffect voor alle andere ontwikkelingen vormen”. En Knop is het eens met de stelling dat we zuinig moeten zijn op de arbeidsmigranten. “Ze moeten geen overwicht gaan vormen, maar er dient een balans te zijn. Met een positief effect op deze gemeenschap: ze leveren arbeid en daarnaast ook omzet voor onze winkels”.

Goede tip

Overigens een goede tip voor de gemeente Steenbergen. Het verhaal over een gemeente waar accountmanagers zijn aangesteld om zaken die nodig zijn voor bevolking en ondernemers te realiseren. Wanneer een belanghebbende met een vraag komt dan hebben zij de verantwoordelijkheid om te kijken of deze gerealiseerd kan worden. Ze worden hiervoor ook voor verantwoordelijk. Daarmee zijn de rollen omgedraaid. In plaats van dat de betreffende vraagsteller met een uitgewerkt plan moet komen dat vervolgens getoetst wordt, gaat de accountmanager aan de slag en bekijkt wat er nodig is voor realisatie. Dit scheelt de betreffende gemeente veel geld, er wordt efficiënt gewerkt en belangrijk ook er wordt een snelle realisatie bereikt. Zo snijdt het mes aan twee kanten. En de werkwijze past helemaal in het idee: ‘Kijken wat er mogelijk is in plaats van toetsen of aan alle regeltjes voldaan wordt’.

Tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant