Afbeelding
dinsdag 14 december 2021, 11:31

Gemeente betaalt ton om van geschil jachthaven af te zijn

STEENBERGEN – Het college van b&w heeft besloten om 100.000 euro bij te dragen voor de realisatie van een stalen damwand in de jachthaven van Steenbergen. Hiermee wil de gemeente een streep zetten onder een conflict wat al jaren voortsleept.

Het geschil ontstond nadat de exploitatie na een aanbesteding werd gegund aan jachthaven de Schapenput uit De Heen. Na deze aanbesteding is er een nieuwe damwand geplaats omdat de bestaande damwand de nieuwe bestrating niet kon dragen. Uiteindelijk zorgde die ingreep ervoor dat de nieuwe exploitant minder vierkante meters tot zijn beschikking kreeg dan oorspronkelijk was afgesproken.

Omwonenden: verzakte tuinen

Daarnaast roerden de omwonenden van de haven zich. Zij stellen schade te lijden als gevolg van de beschoeiing in de haven die niet voldoet. Ook zeggen zij schade te lijden door intensievere vaarbewegingen door de nieuwe inrichting van de jachthaven. Zij stellen verzakte tuinen te hebben als gevolg van beide zaken en hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de door het waterschap gedeeltelijk verleende watervergunning aan de exploitant.

Ton betalen om dossier te kunnen sluiten

Om tot een oplossing te komen met alle partijen, is er in 2019 een mediationtraject opgestart. Twee jaar verder komt een totaaloplossing eindelijk in beeld, zo meldt de gemeente. De oplossing is het plaatsen van een kostbare stalen damwand. Omdat de gemeente uiteindelijk niet de afgesproken vierkante meters kon leveren zoals was afgesproken, is om een financiële bijdrage van 102.000 euro gevraagd.
Het college zegt hiermee in te stemmen onder één belangrijke voorwaarde, namelijk dat dit dossier hiermee definitief wordt gesloten en dat de betrokken partijen niets meer van elkaar kunnen vorderen in de toekomst.

Uit de Steenbergse Courant