Afbeelding
maandag 8 november 2021, 15:54

Alleen VVD stemde tegen Begroting 2022

STEENBERGEN – Alleen de VVD kan niet instemmen met de Begroting 2022 van de gemeente Steenbergen. De overige fracties gaven tijdens de besluitvormende vergadering hun akkoord. Wel werd er door middel van moties en amendementen het een en ander gewijzigd en toegevoegd.

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, kon de VVD geen goedkeuring geven aan de Begroting 2022. Met name de ‘Ambities uit de samenleving’ is de fractie een doorn in het hoog. Deze stelpost omvat een bedrag van 15 miljoen euro aan geleend geld, bestemd om toekomstige grote plannen uit te voeren. Een voorbeeld daarvan zou de aanleg van rondwegen rond de kernen Steenbergen en Dinteloord kunnen zijn.

Makkelijke weg

Daarnaast vindt de VVD het verwerpelijk dat er de laatste jaren geld wordt opgenomen uit de (ruime) reservepot om investeringen te doen. Toch de fractie zelf wel twee moties in die een meerderheid van de stemmen kregen. Deze handelwijze wekte ergernis bij Jeroen Weerdenburg, fractievoorzitter van het CDA. “U stemt tegen de begroting, terwijl de moties die u indient het halen. Bovendien dient u geen andere moties en amendementen om de begroting dusdanig te wijzigen dat u ermee in kunt stemmen. U kiest de makkelijke weg. Dat doet u al sinds u in 2019 uit de coalitie stapte.” Volgens VVD-er Jos Verbeek is het niet mogelijk om met een sluitend wijzigingsvoorstel te komen. “Wij weten niet waar het lek zit. Komt u maar met uw coalitie met een onderzoek.”

Polderbrigade

In totaal kwamen er gedurende 4,5 uur vergaderen twee amendementen en acht moties ter tafel waarmee de fracties de begroting naar hun zin probeerden te verbeteren. In veel gevallen ging het om het uitvoeren van onderzoeken. Bijvoorbeeld naar de komst van meer Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor de gemeente Steenbergen, een verdubbeling van het budget voor de buurtpreventie ten behoeve van een zogenaamde ‘Polderbrigade’ en de verplaatsing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis. Ook de tevredenheid over het nieuwe ecologische maaibeleid, de hoeveelheid kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en de omvang van de energiearmoede in de gemeente Steenbergen moeten onder de loep genomen worden. Verder besloot een meerderheid van de raad dat de gemeentelijke taal een stuk duidelijker moet worden. Van de lange reeks voorstellen redde alleen een motie om de verkeersveiligheid op de Oude Heijdijk bij Nieuw-Vossemeer aan te pakken het niet.

(Door Dasja Abresch)

Uit de Steenbergse Courant