Afbeelding
dinsdag 10 augustus 2021, 08:02

Nieuwbouwproject Welberg in ontwikkeling

WELBERG – Het college is bereid om mee te denken over de realisatie van een nieuwe woonwijk achter de Kapelaan Kockstraat (11-29)/Hoogstraat (1-9) op de Welberg. Initiatiefnemers Leo en Els Heijmans hopen over twee jaar zo ver te zijn dat de eerste paal de grond in kan. Over het aantal woningen dat gebouwd gaat worden, doet Leo Heijmans nog geen uitspraken: “Er ligt een concept-plan ter beoordeling bij het college. Uit overleg zal moeten blijken wat wenselijk en haalbaar is.”

De locatie beslaat een aantal aangrenzende percelen die samen een oppervlakte van ongeveer 8500 vierkante meter beslaan. De huidige bebouwing bestaat grotendeels uit loodsen en schuren. Wanneer de plannen doorgaan, worden deze gesloopt, evenals één bestaande woning aan de Hoogstraat. De huurder is hier reeds van op de hoogte gesteld.

Tijd is rijp

Leo Heijmans zegt nog niet inhoudelijk op het plan in te kunnen gaan, maar verwacht een brede variatie aan woningen op het perceel te kunnen bouwen, variërend van vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers tot eengezinswoningen en goedkopere woningen voor nestverlaters. De plannen om de grond te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw leven al langer bij het echtpaar: “Maar de tijd is nu rijp om actie te ondernemen. Er is een groot tekort aan woningen en bovendien is het een inbreidingslocatie binnen de bebouwde kom.”

Verandering brengt onrust

Volgens de initiatiefnemer sluit het nieuwe plan mooi aan op het nieuwbouwproject op het voormalige voetbalveld (Piet Snoeijersstraat) dat zich in de afrondende fase bevindt. Dat neemt niet weg dat hij niet verwacht dat omwonenden het plan met open armen zullen ontvangen. “Iedere verandering brengt onrust, daar ben ik mij terdege van bewust,” aldus Heijmans. “Anderzijds staan er op de grond nu alleen maar oude schuren en loodsen met veel asbest dus die situatie kan ook niet blijven duren. We zullen ons best doen om zo goed mogelijk invulling aan het project te geven. Ik woon al mijn hele leven aan de Hoogstraat en zou het niet anders willen.”

Communicatie

Volgens Heijmans worden de omwonenden betrokken bij het proces. “Nadat het college zich bereid had verklaard om medewerking te verlenen aan de verdere planvorming, was het informeren van de huurder onze eerste prioriteit. Op dit moment richten we ons op de bestemmingsplanwijzigingen. Daarna gaan we op zoek naar een projectontwikkelaar die de plannen verder uitwerkt en de communicatie met de omwonenden op zich zal nemen.”

Tekst door Dasja Abresch

Bijschrift bij de foto: Wanneer de plannen voor de nieuwbouwwijk doorgaan, verdwijnt deze woning onder de sloperskogel.

Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant