Afbeelding
zondag 3 mei 2020, 15:00

Welberg is een echt dorp, geen woonwijk van Steenbergen

In tegenstelling tot wat gemeente Steenbergen een twintigtal jaren geleden beweerde (dat was gunstiger op bepaalde gebieden) is Welberg een echt dorp en geen woonwijk van de kern Steenbergen. In 2007 kreeg Welberg weer de dorpsstatus. De oudste spelling uit het jaar 1359 is Welberghe, waarbij het gedeelte ‘Wel’ verwijst naar een bron, terwijl ‘berghe’ vermoedelijk afkomstig is van een terreinverhoging of wellicht refereert aan een bergplaats.

Zusters en Paters

De oorspronkelijke bebouwing ontstond langs de Welbergse dijk. Later kwam haaks op deze dijk nieuwe bebouwing, de huidige kapelaan Kockstraat. In 1928 kwamen de Franciscanessen vanuit Dongen naar Welberg en de Corneliuskerk met klooster gebouwd. Hierdoor ontwikkelde Welberg zich tot een bescheiden dorp. In 1959 betrokken de paters Assumptionisten het klooster Stella Maris dat ontworpen is door gemeentearchitect Spildoorn en werd gebouw door aannemer Chr. Van Terheijde. De paters vertrokken in 1967. Thans is Stella Maris een huisvesting voor arbeidsmigranten die voornamelijk werkzaam zijn bij tuinders en boeren in de gemeente Steenbergen.

Ontspanning voor Welberg

Sterk op Welberg zijn de Stichting OVW – Ontspanning voor Welberg – de dorpsraad, de voetbalvereniging sportclub Welberg. Daarnaast is er MWJ De Klup en de John F. Kennedyclub. Gemeenschapshuis De Vaert en zaal Koch vormen de plaatsen waar activiteiten zijn voor inwoners en omwonenden. De basisschool Pius X wordt voornamelijk door kinderen van de Welberg bezocht.
Op Welberg staan rond de 600 woningen waarin circa 1450 inwoners wonen. Sinds 2016 heeft Welberg rond de 2000 inwoners, vanwege de Oost-Europese arbeidsmigranten die in Stella Maris wonen.

Natuurgebied Oudland

Ten zuiden van Welberg ligt het natuurgebied Oudland, in totaal 96 hectare van waarvan 64 hectare in beheer is bij het Brabants Landschap en 32 hectare bij Staatsbosbeheer. Het Oudland is een veenlandschap temidden van jonge zeekleipolders. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit loofbomen, essen, iepen, eiken en berken. Het is de bedoeling dat de zomereik, de es en zwarte es de hoofdmoot van de bebossing gaan vormen. Door het gebied lopen wandelpaden die bereikbaar zijn vanuit de Krabbenweg, de Moerstraatseweg en de Boomdijk. Wie bij de Boomdijk het gebied inwandelt belandt op Padmos, een voormalig landgoed. Ook in het gebied ligt het voormalige landgoed Eikelenberg.

[ Gegevens uit diverse bronnen ]
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant