Afbeelding
zondag 3 mei 2020, 12:00

In positief scenario voor woningbouw in de gemeente: Nog 730 woningen erbij in de komende tien jaar

GEMEENTE STEENBERGEN – Het totaal aantal woningen in de kernen van de gemeente Steenbergen op 1 januari dit jaar bedroeg 10.425. Bij een positief scenario zouden er in de komende tien jaar nog 730 bij moeten komen. Voor 482 woningen bestaat reeds een bestemmingsplan. Dat betekent dat er nog voor bijna 250 woningen nieuwe bestemmingsplannen moeten worden gemaakt.

Op dit moment ziet de bouwsituatie in de zes kernen er als volgt uit:

Kern Steenbergen

Couveringepark: het bestemmingsplan is hier al grotendeels volgebouwd. Tot en met 1 januari van dit jaar zijn er 52 woningen gerealiseerd. Stadlander heeft hiervan een gedeelte in bezit en dit jaar worden plannen voor de bouw van nieuwe sociale woningen nog uitgewerkt, een deel is particulier. De laatste fase van Courveringepark ligt vooralsnog stil vanwege een privaat rechtelijk geschil.

Buiten de Veste: in het totale plan Buiten de Veste worden maximaal 270 woningen gebouwd. In de afgelopen jaren werden er daarvan 98 gerealiseerd, dit jaar komen er nog 61 bij en voor de jaren 2021 tot en met 23 zitten er 47 concreet in de pijpleiding. Dat betekent dat er nog ruimte is voor een 64-tal woningen.

Olmentuin: het bestemmingsplan Olmentuin voorziet in de bouw van 34 woningen. De verkoop gaat binnenkort van start en de hoop van de ontwikkelaars is dat de woningen in 2021 kunnen worden opgeleverd.

Berenstraat en overige locaties: er zijn plannen om in de Berenstraat 6 koopappartementen te realiseren. Tante Louise kondigde eind 2018 aan dat Onze Stede nog vijf jaar open zou blijven. Er worden verkennende gesprekken gevoerd met woningstichting Stadlander en de gemeente Steenbergen.
Stadlander heeft het plan om de woningen op Gummarusvelden te slopen om er nieuwe woningen te kunnen bouwen. Uitgangspunt is dat er sociale woningen voor in de plaats komen. Het plan is vanwege een zorgvuldige aanpak als een lange termijnplan weggezet. Voor de locatie van de huidige dierenartsenpraktijk wordt een plan voorbereid om daar vier koopwoningen te bouwen.

Kern Dinteloord

De Pinas: Het eerste deel van het bouwplan De Pinas bevat 26 woningen. Deel twee telt 21 rijwoningen, waarvan er nog 10 dit jaar worden gerealiseerd. De hoop hier is om de resterende 11 woningen in 2022 te kunnen opleveren.

Westerstraat en Westvoorstraat: op de hoek Westerstraat-Zuideinde kunnen 4 tot 5 appartementen worden gebouwd, dit jaar worden naar verwachting in de Westerstraat nog 6 appartementen opgeleverd. In de Petrus en Pauluskerk worden 26 appartementen gerealiseerd en op de plaats van de voormalige Rabobank ligt een plan voor de bouw van 8 appartementen.
Dan is er nog het bestemmingsplan Landgoed Westcreeke. Hier mogen nog vijf luxe zelfbouwwoningen komen.

Kern Kruisland

Aan het Herengoed zijn zes vrijstaande woningen in aanbouw. Negentien woningen zijn in het verleden al opgeleverd. In het Hof van Engelbrecht zijn reeds twee woningen opgeleverd, het totale plannetje omvat 6 levensloopbestendige woningen, 2 vrijstaande en 1 bestaande woning.

Kern Nieuw-Vossemeer

Bestemmingsplan Beltmolen: hier kunnen nog 23 woningen worden gebouwd. In 2012 werd het eerste gedeelte – met 12 woningen – opgeleverd en in 2019 kwamen daar 17 woningen bij. Er resteert nog de bouw van 23 woningen.
In de Julianastraat heeft Woningstichting Stadlander in 2016 acht woningen gesloopt. Op korte termijn wordt hier geen invulling met woningbouw verwacht.

Kern De Heen

Plan Helenahoeve: in dit plan konden aanvankelijk 14 woningen worden gebouwd. Gezien de beperkte marktvraag is in overleg met de eigenaar besloten om op deze locatie maximaal 4 woningen te ontwikkelen en de resterende bouwmogelijkheden elders in bestaand stedelijk gebied in De Heen te plannen. In het plan Helenahoeve is reeds 1 woning gebouwd, zijn er twee vergund en staat er nog 1 in de verkoop.
Mogelijk komen er woningen op het voormalig voetbalveld en op de voormalige bedrijfslocatie van Van Trier.
Op de Heense Molen is een voornemen om nieuwe woningen te bouwen. Het aantal is nog niet bekend.

Kern Welberg

Centrumplan: hier worden 8 levensloopbestendige woningen en 11 rijwoningen gebouwd. Daarnaast zijn 4 kavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen. Oplevering in 2020 en 2022.
Laurentiusdijk: Hier komen 3 vrijstaande woningen.
Voor een locatie aan de Welbergsedijk is een verzoek ingediend voor de bouw van 7 (half) vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan zal dit jaar worden vastgesteld.
En op een voormalig garagebedrijf worden naast de huidige woning 2 nieuwe woningen gebouwd. De oplevering vindt plaats in 2021.

Door: Peter Vermeulen

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant