Afbeelding
woensdag 1 april 2020, 16:25

Klokken van de Welberg en De Heen luiden hoopvol

WELBERG - Vanavond om 19.00 uur is er een bijzonder geluid te beluisteren in de kern Welberg.  Voor het eerst sinds de sluiting van de Corneliuskerk op het dorp, zal er namelijk weer klokgelui te horen zijn. De huidige eigenaar van het gebouw, Rens Swart, sluit daarmee aan bij de landelijke actie ‘Klokken van hoop’. Vorige week liet Hans van Trier, eigenaar van de voormalige Maria ten Hemelopneming in De Heen, de klokken daar al voor de eerste keer luiden.

Vanavond is op 700 plaatsen in heel Nederland klokgelui te horen “Als teken van hoop en troost, als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening en om mensen met elkaar te verbinden,” zo staat te lezen op de internetsite van de actie (klokkenvanhoop.nl). Nadat gisteren bekend werd dat de corona-maatregelen verlengd worden, is besloten ook de actie voorlopig te verlengen tot en met 29 april. Iedere woensdagavond om 19.00 uur.

Serieuze bedreiging

Het initiatief voor het luiden van de kerkklokken is genomen door de Paradijskerk in Rotterdam. Via de Raad van Kerken is het verspreid over honderden kerken in heel Nederland. De gedachte achter het luiden is niet zozeer kerkelijk als wel een manier om elkaar tot steun te zijn. “We kunnen elkaar niet zo makkelijk meer ontmoeten nu het Coronavirus een serieuze bedreiging voor ons vormt,” aldus Rens Swart.  “De mensen in de zorg en de wetenschap werken keihard en doen het risicovolle werk om de getroffenen zo goed mogelijk te verzorgen en de verspreiding van het virus af te remmen. Om elkaar tot steun te zijn, om elkaar in gedachten te ontmoeten en om hoop te putten uit dit eeuwenoude geluid van gemeenschapszin, luiden we de klokken. Ik ga het vanavond ook doen in Welberg.”

 Bronzen meiden

Ook voor hem is het een bijzonder moment want het zal de eerste keer zijn dat hij zijn eigen klokken in vol ornaat hoort luiden .”In het bijzonder voor de dorpsbewoners van Welberg, maar ook voor mij als liefhebber van klokken, is het geweldig om vanavond mijn bronzen meiden Johanna en Maria (namen van de klokken – red.) weer aan het werk te horen! Johanna is met haar 405 kilogram wat slanker dan Maria met 571 kilo, maar ze klinken geweldig!”

Uit de Steenbergse Courant