Afbeelding
maandag 23 maart 2020, 12:00

WijZijn Steenbergen opent corona-nummer (0167) 750850

STEENBERGEN – WijZijn Steenbergen heeft vanaf vandaag een speciaal corona-telefoonnummer geopend: (0167) 750850. Alle inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen hier terecht met vragen en zorgen. Ook helpt het welzijnswerk bij het opzetten van particuliere initiatieven.

Inwoners die in deze lastige tijd moeite hebben met de dagelijkse bezigheden kunnen via nummer (0167) 750850 direct in contact komen met een hulplijn. Het kan om heel praktische zaken gaan, zoals de boodschappen, maar ook een luisterend oor kan al veel verlichting bieden. Ook kan men zich langs deze weg aanmelden voor de maaltijdenservice. De medewerkers van WijZijn Steenbergen luisteren naar de vraag en brengen de beller in contact met iemand die kan helpen. Dat kan een professionele zorgverlener zijn of een van de vele vrijwilligers die via WijZijn actief zijn.

Verbinden

Daarnaast biedt WijZijn Steenbergen hulp bij de vele goede initiatieven die momenteel in de gemeente Steenbergen ontstaan. WijZijn fungeert als aanspreekpunt om mensen en partijen te verbinden, om te voorkomen dat er geen zaken onnodig dubbel gebeuren en waar mogelijk te helpen.  

Helpende hand

“Door de coronacrisis ontstaan in al onze kernen hartverwarmende initiatieven van inwoners die elkaar willen helpen,” licht wethouder Koos Krook toe. “De zorg voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving wordt inmiddels door velen opgepakt. Fantastisch! Ook als gemeente proberen we de meeste kwetsbaren in onze kernen een helpende hand te bieden. WijZijn Steenbergen levert hier een waardevolle bijdrage aan.”

Extra contact

De dagelijkse werkzaamheden van WijZijn Steenbergen worden bemoeilijkt door de maatregelen, maar de maatschappelijk werkers besteden extra aandacht aan cliënten waarvan zij denken dat die onder de kwetsbare groep behoren. Ze houden zoveel mogelijk telefonisch contact met hen om zo te zien welke ondersteuning zij nodig hebben. Ook vanuit het ouderenwerk zijn er extra contactmomenten met ouderen die deelnemen  aan activiteiten, om in de gaten te houden of zij hulp nodig hebben. Wie zich zorgen maakt over iemand in de buurt die tot de kwestbare doelgroep behoort, kan altijd contact opnemen met WijZijn.

Telefoonnummer: (0167) 750850. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur.

Uit de Steenbergse Courant