Afbeelding
woensdag 27 november 2019, 09:00

Nieuwe Plusbus wordt gepresenteerd

STEENBERGEN – Zaterdag 23 november wordt in de Gummaruskerk tussen 14:00 en 15:00 uur de nieuwe Plusbus gepresenteerd. De Plusbus organisatie nodigt alle belangstellenden uit om daarbij aanwezig te zijn.

Dankzij de collecteopbrengst in 2019 (13.500,- euro) en dankzij giften van RTC De Fatuur / Koos Moerenhoutclassic en van Harry Vlamings  (beide een gift van 750 euro) en dankzij een donatie van Rabo Clubsupport (1004 euro) kon een nieuwe Plusbus worden aangeschaft. Die wil de Plusbus organisatie graag laten zien.

Doelstelling

De Plusbus biedt aangepast vervoer ‘van deur tot deur’ aan 55-plussers en aan jongere mensen met een (tijdelijke) beperking. Daarmee heeft deze voorziening een belangrijke rol in het bereikbaar maken en bereikbaar houden van activiteiten voor ouderen in alle kernen van Steenbergen. “De circa 200 regelmatige gebruikers blijven hierdoor sociaal actief én betrokken. Voor een 80-tal frequente gebruikers is de Plusbus een essentieel vervoermiddel in hun sociale leven”, aldus de Plusbusorganisatie.

Uit de Steenbergse Courant