vrijdag 8 november 2013, 08:57

Burrieborrel en Sportgala overleven bezuinigingen

STEENBERGEN – Unaniem heeft de gemeenteraad gisteravond besloten om zowel de Burrieborrel als het jaarlijkse Sportgala niet weg te bezuinigen uit de (meerjaren)begroting. ‘De maatschappelijke effecten van beide evenementen op de sociale cohesie van Steenbergen wegen zwaarder dan de relatief geringe kosten’, zo luidde de tekst van een amendement van GB/Dé Lokale Partij en Door!, waar alle partijen zich achter schaarden.

Met de Burrieborrel, ten bate van alle carnavalsorganisaties, is een bedrag van 2500 euro gemoeid. De Sportverkiezingen kost de gemeente per keer 3000 euro.

Hoewel er ook op de kleintjes gelet moet worden om de miljoenen te besparen die nodig zijn voor een sluitende meerjarenbegroting, vonden de dames en heren politici het geen goed idee van B en W om juist voornoemde activiteiten te schrappen.

‘Zowel de Burrieborrel als het Sportgala hebben een sociaal-maatschappelijke functie en dragen bij aan de sociale samenhang tussen verschillende groepen binnen en tussen de kernen’, zo viel ook te lezen in het amendement.

Als het mogelijk is om de evenementen tegen lagere kosten te verzorgen, zou dat volgens de raad overigens mooi meegenomen zijn. Burgemeester Saskia Bolten gaf aan daarom in ieder geval met de carnavalsverenigingen in overleg te treden, om samen te bekijken of en hoe dit kan.

De Stichting Karnaval Steenbergen droeg hiervoor, vooruitlopend op de behandeling van de begroting, zelf al suggesties aan bij het gemeentebestuur. In navolging van de SKS sprak de raad in meerderheid haar voorkeur uit om de Burrieborrel sowieso wel te handhaven in het gemeentehuis. 

Uit de Steenbergse Courant