maandag 29 oktober 2012, 17:24

Eerste steen Siemburg gelegd

KRUISLAND - Jac Pellis heeft eind van de middag symbolisch de eerste steen gelegd van het nieuwe gemeenschapshuis Siemburg in Kruisland.

De Kruislander is sinds 16 jaar bestuurslid van de stichting die het dorpshuis beheert en ‘bouwpastoor’ van de nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Graaf Engelbrechtstraat. Voor de rest van het bestuur stond daarom buiten kijf dat Pellis de eerste steen mocht onthullen, waarop bovendien zijn naam prijkt. Hij vond dit zelf eigenlijk te veel eer en bedankte alle betrokkenen voor hun inzet. Datzelfde deed wethouder Miriam Termeer namens de gemeente Steenbergen.

De nieuwbouw van Siemburg vordert gestaag. Eind januari moet de eerste fase gereed zijn. Die behelst de sporthal annex grote zaal voor allerlei uitvoeringen. De bestaande ruimte voor deze activiteiten wordt vervolgens gesloopt. De nieuwe locatie zal tijdelijk ook onderdak bieden aan alle andere gebruikers van het dorpshuis. De oplevering van de complete nieuwbouw, waarin onder meer ook het kinderdagverblijf van Toerdeloo en de peuterspeelzaal hun onderkomen krijgen, staat gepland voor eind juni 2013.

Uit de Steenbergse Courant