vrijdag 3 oktober 2014, 10:40

Nieuw woon-zorgplan voor oude Maria Reginaschool

STEENBERGEN – De voormalige Maria Regina aan de Middenwal heeft een nieuwe eigenaar. Het ondernemersechtpaar René en Silvia Heijnen en aannemer Pierre Gorissen nemen de oude school over van de Gemeente Steenbergen en gaan in het hoofdgebouw zo’n twintig zorgappartementen onderbrengen. Van de ‘kleuterlokalen’ worden zes levensloopbestendige woningen gemaakt, zoals bij de realisatie van deze uitbreiding eigenlijk reeds als optie werd benoemd. Heijnen en Gorissen hebben deze week het koopcontract getekend en noemen het project ‘Reginahof’.

Een prachtige plek, met uitzicht op de Schootsvelden, waar zowel vitale als mindervalide en dementerende ouderen zonder zorgen kunnen wonen, en dichtbij het stadscentrum met alle benodigde voorzieningen heerlijk oud kunnen worden.’

Zo luidt in een notendop de opzet van de Reginahof, waarmee Heijnen en Gorissen een vervolg geven aan de plannen van Zorg Anders, die de school in eerste instantie van de Gemeente had gekocht, maar uiteindelijk geen mogelijkheden zag om de verbouwing te bekostigen.

Heijnen en Gorissen bogen juist wat dat betreft op veel ervaring en hadden hun oog eigenlijk laten vallen op de locatie van de vroegere stadskantoor aan de Westdam, waarvoor ondertussen echter een woningbouwplan was ingediend door een andere projectontwikkelaar. In de lopende contacten met de Gemeente kwam het gesprek vervolgens op de Maria Regina, waarop de ondernemers meteen een optie namen, terwijl ze hun ideeën nader uitwerkten.

Samenwerking met zorg- en onderwijsinstellingen

Wat Heijnen en Gorissen betreft gaat een organisatie als tanteLouise-Vivensis of TWB (Thuiszorg West-Brabant) straks de professionele zorg leveren aan de bewoners van de Reginahof, die met elkaar en hun naasten/omwonenden ook een zorgcoöperatie kunnen gaan vormen.

Gelet op alle aankomende veranderingen in de zorg, hopen de ondernemers samen met de Gemeente op innovatieve wijze invulling te kunnen geven aan de zorg in de Reginahof. Hierbij zullen zij ook gebruik maken van hun ervaringen als betrokkenen bij het Care Innovation Centre in Roosendaal; dé proeftuin voor zorginnovatie.

Ook zijn er al contacten gelegd met onderwijsinstellingen, waaronder ’t R@velijn in Steenbergen (vmbo) en het regionale Kellebeek College (mbo), ter uitbreiding en verbetering van zorgopleidingen.

Uit de Steenbergse Courant