woensdag 17 oktober 2012, 11:47

Exotic Green Rally geeft niet op

STEENBERGEN – De Stichting Autosport Zuid-West Brabant blijft proberen om ook in de gemeente Steenbergen klassementsproeven te mogen houden van de Exotic Green Rally. Dat bleek vanochtend tijdens de hoorzitting van de (onafhankelijke) bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis, waar voorzitter John Elst van de organisatie een warm pleidooi hield voor een terugkeer van het jaarlijkse autosportevenement op Steenbergs grondgebied.

Door een ‘herijking’ van het evenementenbeleid is de rally hier sinds dit jaar niet meer welkom. De stichting tekende eerder al bezwaar aan tegen deze wijziging in het evenementenbeleid, maar burgemeester en wethouders bleven toen bij hun standpunt: zij willen op de openbare weg geen gemotoriseerde (snelheids)wedstrijden toestaan, voornamelijk uit het oogpunt van veiligheid, milieuvervuiling en geluidsoverlast. In de zeventien jaar dat de Exotic Green Rally de gemeente Steenbergen aandeed, zijn er volgens Elst hoegenaamd geen klachten geweest. ,,Wij voldoen in alle opzichten aan de strengst mogelijke regels en de mensen die wonen in het gebied waar we komen vinden het allemaal leuk. Het lijkt erop alsof het evenementenbeleid bewust is gewijzigd om ons weg te krijgen. Wij hebben ons bestaansrecht ruimschoots bewezen en vinden dat er geen zorgvuldige afweging is gemaakt.’’

Het afhaken van Steenbergen bemoeilijkt bovendien het verkrijgen van de Europese status van de rally, aldus Elst. ,,We kunnen nu minder kilometers maken. Er zijn wel uitwijkmogelijkheden, maar dan is er geen aaneengesloten parcours meer.’’

Het is nu aan de bezwaarschriftencommissie om advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders. Het college kan dit advies overnemen, maar mag ook anders beslissen. Indien de Stichting Autosport Zuid-West Brabant wederom nul op rekest krijgt, dan gaan Elst en de zijnen het hogerop zoeken. De organisatie heeft haar rechtsbijstand al ingeschakeld om zo nodig verdere stappen te ondernemen.

Uit de Steenbergse Courant