zaterdag 19 oktober 2013, 17:11

Volkspartij presenteert kandidaten en voorlopig programma

STEENBERGEN – De Volkspartij van Ger de Neve en Michel Lambers heeft, inclusief de beide oud-wethouders, al tien kandidaten ‘gevonden’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar. Nummer drie op de lijst is Steenbergenaar Willy Knop, zo maakt de Volkspartij vandaag bekend. Eén van de nieuwe programmapunten betreft het afschaffen van de hondenbelasting.

Bij de aankondiging van de Volkspartij in augustus verklaarden de vroegere VVD’ers Lambers en De Neve, die nu als eenmansfractie in de gemeenteraad zit, al dat zij ook de reclamebelasting voor ondernemers in de Steenbergse binnenstad ongedaan willen maken. En als het aan de Volkspartij ligt, gaat bovendien de voorgenomen invoering van toeristenbelasting niet door.

De lasten zo laag mogelijk houden voor alle inwoners van de gemeente staat sowieso hoog in het vaandel van de partij. ,,Niet alleen de ozb mag maximaal met het inflatiecijfer van 2 procent worden verhoogd, dat geld wat ons betreft voor het totaalpakket van ozb, rioolrechten en afvalstoffenheffing,’’ stelden Lambers en De Neve bij de presentatie van hun voorlopige kandidatenlijst en verkiezingsprogramma. ,,Het belang van onze eigen bevolking moet bij alles voorop staan.’’

Om de teruglopende belastinginkomsten op te vangen, wil de Volkspartij - die mikt op drie zetels - vooral de gemeentelijke uitgaven gaan beperken. Onder meer op het gebied van inkoop en de bestuurlijke organisatie, zoals twee fulltime wethouders in plaats van drie of vier parttimers, vermindering van de vergoeding aan raadsleden en het afschaffen van burgercommissieleden.

Kandidatenlijst

De volgorde van de kieslijst staat in zoverre vast dat Ger de Neve bovenaan komt te staan, Lambers op plaats twee en Knop dus op de derde positie. Laatstgenoemde is de laatste tijd met name als voorzitter van de accommodatiewerkgroep van vv Steenbergen politiek betrokken geraakt.

,,De gemeente heeft de mond vol over burgerinitiatief en het gebruik maken van de kennis waarover de burgers beschikken, maar in de praktijk merk ik daar helaas weinig van,’’ verklaarde hij zijn drijfveer om zich aan te sluiten bij de Volkspartij. De verdere volgorde van de kandidatenlijst wordt in de loop van volgende maand, tijdens een ledenvergadering, vastgesteld.

De overige gegadigden zijn in ieder geval Herman Riemslag (De Heen), Brigitte Millenaar (Steenbergen), Martijn Iriks (Steenbergen), Jos de Weert (Steenbergen), Jeroen Horstman (Steenbergen, Leny Rockx (Kruisland) en Jan de Greef (Nieuw-Vossemeer). ,,We staan open voor nog meer belangstellenden,’’ zo gaven De Neve en Lambers aan. Zij vervullen zelf de functies van penningmeester en secretaris bij de Volkspartij, Jos de Weert neemt het voorzitterschap op zich.

Uit de Steenbergse Courant