dinsdag 2 september 2014, 15:09

Volharding kan en gaat weer verder met succesvol Spelenderwijs

STEENBERGEN/WELBERG - Muziekvereniging Volharding heeft na het succesvolle eerste jaar de definitieve toezegging voor de financiële bijdrage van het Oranje Fonds voor het project Spelenderwijs. De muzieklessen en de schoolorkesten die hieruit zijn ontstaan, kunnen onverminderd doorgaan, dus stonden er vandaag weer bezoeken aan alle basisscholen in Steenbergen en Welberg op het programma, om nieuwe aanwas te werven voor Spelenderwijs.

Dat gebeurde met name in de groepen 5, maar op de Pius X kwam heel de bovenbouw kijken luisteren naar de toelichting op het project. Daarbij werd tekst en uitleg gegeven over koper- en houtblaasinstrumenten en ook de drums bleven niet onaangeroerd. Kinderen die dat wilden mochten een instrument uitproberen en dat leidde uiteindelijk tot een gezellige kakofonie.

Volharding rekende bij de start van Spelenderwijs op 35 aanmeldingen, dat werden er maar liefst 110. Daarvan gaan er nu bijna veertig door met het volgen van muzieklessen bij de vereniging en deze kinderen mogen ook bij het jongste orkest komen spelen, zijnde de Muzieketiers.

Nieuwe leerlingen kunnen zich tot 15 september aanmelden, via http://www.volhardingsteenbergen.nl/spelenderwijs

Op de Jaarmarkt

Om de muziekvereniging in het algemeen en Spelenderwijs in het bijzonder onder de aandacht van het grote publiek te brengen, doet Volharding ook weer mee aan de Jaarmarkt. Ter hoogte van de Blauwstraat 41 (op straat en in de carport van de familie Lebeau) laten jonge muzikanten horen wat zij in hun mars hebben en wordt een tijdelijk Volharding-museum ingericht, met foto’s, instrumenten e.d. uit het verleden, films en decorstukken van jaarconcerten en beeldmateriaal over het eerste jaar Spelenderwijs.

Steenbergse kampioenschap basblazen

Tijdens de Jaarmarkt mogen belangstellenden trouwens ook diverse instrumenten uitproberen en voltrekt zich bij Volharding bovendien het Groot Steenbergs Kampioenschap basblazen, waarbij het erom gaat wie het langst een noot kan aanhouden.

Uit de Steenbergse Courant