zondag 9 juni 2013, 11:40

Stadskantoor niet zonder slag of stoot tegen de vlakte

STEENBERGEN – Verkeert het oude stadskantoor aan de Westdam werkelijk in zo’n slechte staat dat het per se tegen de vlakte moet of zijn er nog alternatieven? Die vraag werd deze week in de commissie Ruimte & Economie opgeworpen, naar aanleiding van het collegevoorstel om het pand te slopen.

Volgens B en W is het gebouw ‘echt helemaal uitgewoond’, zij willen bovendien het risico niet nemen dat het ten prooi valt aan krakers of vandalen. Het voormalige stadskantoor zou eigenlijk plaats maken voor 28 appartementen, maar de projectontwikkelaar van dit plan heeft zich teruggetrokken.

Er zijn nu twee andere gegadigden die het pand zouden willen behouden, zij hebben echter nog geen bod uitgebracht. Van een derde kandidaat heeft de gemeente wel een concrete aanbieding gehad, deze wil het pand slopen en de ruimte vooralsnog inrichten als plantsoen. Op termijn kunnen er dan wellicht alsnog ‘stadswoningen’ verrijzen.

Dit aanbod ligt evenwel onder de taxatiewaarde, derhalve stellen B en W toch voor om zelf een sloper in de arm te nemen en de locatie tijdelijk in te richten, in afwachting van betere tijden. De meningen in de commissie waren verdeeld, het is nu aan de raad om op 20 juni te beslissen wat er moet gebeuren.

Uit de Steenbergse Courant