vrijdag 28 november 2014, 10:02

Overlast café Pompstraat baart buurt grote zorgen

STEENBERGEN – Na een half jaar is het doek al weer gevallen voor Dance Café Steenbergen in de vroegere dansschool aan het Pompstraatje, waar nu mogelijk de eigenaar van de Corona-bar, het ‘Poolse café’ uit de Kleine Kerkstraat, een tweede horecagelegenheid wil beginnen.

De gemeente bevestigt het verzoek van deze ondernemer voor een nieuwe exploitatievergunning per 1 december, die officieel nog in behandeling moet worden genomen.

Als hij de uitbater van het café wordt, geldt zijn aanvraag als voorlopige ‘vergunning’, wat ook zou betekenen dat de zaak tot vier uur ’s nachts open mag zijn.

Vooral dat laatste baart buurtbewoners grote zorgen, zo hebben zijn reeds kenbaar gemaakt bij de gemeente. Zij hadden al last van het Dancecafé, schrijven zij in een brief, en hebben dan ook klachten ingediend met betrekking tot geluidsoverlast en het achterblijven van rotzooi op straat. ‘Het woongenot van de omwonenden is in de weekenden flink aangetast’, luidt het bezwaar. De buurtbewoners houden helemaal hun hart vast voor de mogelijke overname. ‘Wij kunnen en willen geen genoegen nemen met de verplaatsing van de problematiek (vanuit de Kleine Kerkstraat, red.)’, zo uitten zij hun zorgen richting zowel B en W als de leden van de gemeenteraad.

Het college wees onlangs namelijk een nachtvergunning van de hand voor de Corona, om de bewoners van de Kleine Kerkstraat en omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen. Dit tot onvrede van eigenaar Cor Materman. ,,Er komen bij ons veel Polen, maar ook veel Nederlanders, en dat geeft helemaal geen problemen.’’

Wat voor invulling hij aan zijn eventuele tweede kroeg in Steenbergen wil gaan geven, staat op dit moment evenmin vast. Verenigingen die er de afgelopen maanden onderdak hebben gevonden, zouden in principe wel kunnen blijven, zegt hij.

Zijn aanvraag wordt volgens burgemeester Joseph Vos ‘zoals gebruikelijk op zijn merites beoordeeld behelst veel meer onderdelen, van milieu tot diploma’s en integriteit. Bovendien is een nachtvergunning in Steenbergen bijna standaard’.

Voor Dance Café Steenbergen is het hoe dan ook einde verhaal. De verhuurder zegde eind vorige maand de overeenkomst met huidig exploitant Gerard Dogge op. ,,Ik moest ondanks goede afspraken ineens alle achterstallige huur betalen,’’ reageert laatstgenoemde. ,,Dan sta je met je rug tegen de muur. Het liep nog niet zoals we hadden gehoopt, maar begon wel beter te gaan. Helaas houdt het hier op voor ons.’’

Uit de Steenbergse Courant