donderdag 15 augustus 2013, 16:57

Onderzoek naar tweede groot pension voor arbeidsmigranten

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen onderzoekt de mogelijkheden van een tweede, (nieuw te bouwen) grootschalig hotel of pension voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Verspreid over de gemeente wonen en werken volgens B en W momenteel ongeveer duizend buitenlandse werknemers, het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord niet meegerekend en niet allemaal op legale wijze (Sunclass Nieuw-Vossemeer). Dat laatste probleem wil de gemeente nu weliswaar gaan oplossen, maar dan zal er voor de arbeidsmigranten die daar verblijven goede, alternatieve woonruimte moeten worden gerealiseerd, zo geven B en W aan in een raadsmededeling.

Met name bij het AFC verwacht het college in de toekomst een forse toename van het aantal arbeidsmigranten. De gemeente voldoet aan de regionale huisvestingsopgave op dit gebied, maar legt zichzelf een hogere taakstelling op.

Vandaar dat de mogelijkheden van de vestiging van een tweede hotel/pension dus ook worden onderzocht, in navolging van Stella Maris op de Welberg, dat ruimte biedt aan 400 arbeidsmigranten.

Locaties

Volgens wethouder Cor van Geel is de gemeente met meerdere partijen in gesprek over een nieuw grootschalig pension of hotel. Specifieke locaties zijn hierbij nog niet aan de orde geweest, zegt hij. Vanuit de gemeenteraad klonk al eens het geluid om hiervoor de ‘Kop van Zuid’ aan te wijzen.

,,Verschillende plaatsen in de gemeente komen in aanmerking en ons uitgangspunt is wel dat de mensen om wie het gaat zoveel mogelijk op de fiets naar hun werk kunnen.’’ Gelet op de te verwachten groei van arbeidsplaatsen bij het AFC, zou de rand van Dinteloord daarom op zich een ideale plek zijn, aldus Van Geel.

Uit de Steenbergse Courant