zondag 11 augustus 2013, 14:19

Feestelijke en goed bezochte jubileumviering Vredeskerk

STEENBERGEN - ,,Ik vond het een feest om samen met pastoor Hans van Geel voor te mogen gaan in deze viering.’’ Zo besloot vicaris Paul Verbeek van het bisdom Breda kort na de middag de plechtige eucharistieviering ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Vredeskerk.

Verbeek, geboren en getogen in Steenbergen, haalde tijdens de dienst onder meer persoonlijke herinneringen op aan de Vredeskerk, waar hij ooit door oud-bisschop Ernst tot diaken werd gewijd.

De vicaris roemde verder met name de rol die ‘father’ Fons Welsing heeft vervuld in de geschiedenis van de Vredeskerk. ,,Een herder die op zijn geheel eigen wijze klank en kleur gaf aan deze geloofsgemeenschap.’’ 

Ook Theo Sanders, de voorganger van huidig pastoor Hans van Geel, bleef niet onvermeld. Sanders had de Vredeskerk tot 2005 onder zijn hoede en is inmiddels met emeritaat (pensioen voor o.a. geestelijken), maar nog altijd actief als priester in Gilze.

Kerksluiting

Hij bevond zich vandaag onder de ruim tweehonderd bezoekers van de lustrumviering, die na afloop op het plein voor de kerk in Steenbergen-Zuid van een gezellig samenzijn genoten.

Uit de mis namen zij de boodschap mee dat zij blijvend de vrede moeten uitdragen, ook als binnenkort bekend wordt welke katholieke kerken binnen de overkoepelende Sint Annaparochie dicht gaan.

Vicaris Verbeek kon hieromtrent nog geen uitsluitsel geven, maar stelde wel dat de problematiek nooit zou hebben gespeeld als er de voorbije jaren meer mensen naar de verschillende godshuizen waren blijven komen. ,,Het is nu moeilijk voor te stellen, maar 45 jaar geleden was de Vredeskerk juist nog de bindende factor bij de opbouw van een nieuwe wijk.’’

Voorzitter Jan Bruynseels van de parochiekerncommissie bedankte in zijn toespraak alle aanwezigen voor hun komst en de vele vrijwilligers van de Vredeskerk voor hun inzet ten bate van de parochiekern en het lustrumfeest.

Uit de Steenbergse Courant