donderdag 26 maart 2015, 08:42

Open dag bij vernieuwde sluis Benedensas

DE HEEN – Waterschap Brabantse Delta houdt zaterdag 28 maart een open dag bij de monumentale sluis van het Benedensas in De Heen, ter gelegenheid van de afronding van het werk aan de schutsluis en de heropening van de vaarweg op 1 april.

De sluis van het Benedensas heeft een extra deur gekregen, die normaal gesproken op de waterbodem ligt en alleen tevoorschin komt als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet. Ook de dijk ernaast is klaar; deze is op innovatieve wijze versterkt om er bij hoge waterstanden voor te zorgen dat het achterland gevrijwaard blijft van wateroverlast.

Mede dankzij deze werkzaamheden, wordt het Volkerak-Zoommeer – met een extra capaciteit van 200 miljoen kuub – de grootste waterberging van ons land.

Belangstellenden kunnen zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur hun licht opsteken in het informatiecentrum aan de Benedensasweg. Van 13.00 tot 14.00 uur worden rondleidingen langs de dijk en de monumentale sluis verzorgd. Om 14.45 uur wordt de nieuwe sluisdeur gesloten.

Het publiek dient te parkeren bij Akkermans Leisure & Golf aan de Heensemolenweg 23, hier vandaan rijden bussen naar het Benedensas.

Uit de Steenbergse Courant