dinsdag 14 april 2015, 11:00

Gewoon Lokaal! stelt wateroverlast in centrum Steenbergen aan de kaak

STEENBERGEN – Bewoners in het centrum van Steenbergen kampen de laatste tijd ineens met ondergelopen ruimtes en/of optrekkend vocht in de muren, terwijl zij in het verleden nooit wateroverlast in hun kelder(s) ondervonden. Deze geluiden hebben althans de leden van Gewoon Lokaal! bereikt, reden voor de politieke partij om aan de bel te trekken bij het college, met als voornaamste vraag of er in het stadshart sprake is (geweest) van een al dan niet tijdelijke verhoging van het grondwaterpeil.

Dat laatste lijkt voor de bewoners in de omgeving van de Markt - met name de Beerenstraat, Grote Kerkstraat en de Westdam - de meest logische verklaring voor de ‘plotselinge’ wateroverlast. Gewoon Lokaal! heeft bovendien vernomen dat het grondwaterpeil doelbewust zou zijn verhoogd, om de houten funderingspalen van de Gummaruskerk te behouden voor houtrot.

Een ander verhaal dat de ronde doet, aldus de fractie, is dat er bij de (her)bestratingswerkzaamheden van de Markt fouten zijn gemaakt met de rioolaansluiting. ‘De afwatering van de kerk op het riool zou na de werkzaamheden open zijn gelaten, zonder dat de bestragingsfirma daarover heeft gecommuniceerd’, schrijft Gewoon Lokaal! aan B en W, met daarbij ook de vraag wie er verantwoordelijk is voor de gevolgen van de situatie: Gemeente, Waterschap of de aannemer in kwestie.

Als bovengenoemde scenario’s niet blijken te kloppen, wil de partij natuurlijk nog wel graag weten hoe de problematiek dan te verklaren valt.

Foto: De herbestrating van de Markt in het kader van plan StadHaven.

archieffoto@KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant