donderdag 30 juli 2015, 00:00

VV Steenbergen hoopt strafsluiting te voorkomen

STEENBERGEN – Het zwaard van de Damocles-wetgeving hangt momenteel dreigend boven het hoofd van VV Steenbergen. De burgemeester heeft het recht de kantine op grond van deze wet voor een periode van maximaal een jaar te sluiten, evenals bij ieder ander drugspand het geval is. Omdat het hier gaat om een voorziening met een belangrijke maatschappelijke functie heeft de burgemeester per brief laten weten dat de vereniging de mogelijkheid heeft voor een kortere strafsluiting in aanmerking te komen.

Binnen veertien dagen na het ontvangen van het schrijven zou de club met een visie moeten komen over de toekomst. Afgelopen maandag heeft de burgemeester deze visie reeds mogen ontvangen. Ook is er aan één van de twee eisen al voldaan namelijk het ontbinden van de overeenkomst met de pachter die de 100 kilo grondstoffen met harddrugs in de kantine verstopte. Aan de tweede eis, het aangaan van een nieuwe exploitatieovereenkomst met een nieuwe pachter, wordt momenteel hard gewerkt. De commissie die dit voor haar rekening neemt, is inmiddels aangesteld door het bestuur. “We hopen wel dat de gemeente ons ter wille wil zijn met een versnelde vergunningsprocedure als het eenmaal zover is”, aldus Wim Roovers, voorzitter van VV Steenbergen.

Of het allemaal voldoende zal zijn om sluiting geheel te voorkomen is nog maar de vraag. Uiteindelijk gelden de regels ook voor VV Steenbergen. “Formeel zeker”, bevestigt burgemeester Jospeh Vos. “Binnen onze politie-eenheid hebben we dat beleid onlangs herijkt en hebben we elkaar bevestigd dat we de constante lijn met betrekking tot sluiting van drugspanden blijven volgen.”

De burgemeester is dan ook niet voornemens om de vondst van de drugs in de kantine met de mantel der liefde te bedekken. “Zoals overal het geval is, had men daar van tevoren bij stil moeten staan. Ik heb in de afgelopen periode meerdere panden moeten sluiten omdat er drugs aangetroffen zijn; dat heeft in alle die gevallen een bepaalde vorm van lijden tot gevolg gehad. Dat is nu niet anders omdat het een kantine van een club betreft.”

Roovers begrijpt dat Vos met het voorval in de maag zit maar is van mening dat de vereniging en haar leden niet de prijs zouden moeten betalen voor de daden van de voormalige kantinebeheerder. “Ook wij als bestuur zitten enorm met alles wat er gebeurd is in de maag. Als goedbedoelende vrijwilligers doen wij ook alleen maar onze best en hebben dit nooit aan zien komen. Uiteindelijk hebben we de procedure netjes doorlopen en was er een verklaring van goed gedrag afgegeven, En ja, achteraf zouden we het ook echt wel anders gedaan hebben maar dat is makkelijk praten.”

Uit de Steenbergse Courant