Afbeelding
zondag 3 januari 2016, 16:00

Resultaten ijsbaan overstijgen alle verwachtingen

STEENBERGEN – De gedachte dat vanavond om tien uur de stekker uit de ijsbaan gaat, vervult Peter Jongenelen, voorzitter van de werkgroep IJsfestijn Steenbergen bij voorbaat al met weemoed. Weemoed naar de vier weken dat de ijsbaan het centrum van Steenbergen deed bruisen van levendigheid en van gezelligheid. Maar Jongenelen is vooral trots op wat vrijwilligers, bedrijven, bezoekers en gemeente samen gepresteerd hebben. Achtduizend (!) bezoekers bonden sinds 5 december de schaatsen onder en dat is meer dan zelfs de grootst mogelijke optimist van tevoren had kunnen bedenken. “We hadden begroot op een scenario van 2.500 bezoekers, dus je kunt je voorstellen dat wij buitengewoon tevreden zijn,” aldus de voorzitter.

Het is niet het enige resultaat waar de werkgroep dik tevreden over is. Sterker nog, er is in organisatorisch en financieel oogpunt eigenlijk geen tegenvaller te ontdekken. Zelfs de stookkosten blijken ruimschoots lager dan van tevoren begroot was. En dat terwijl Nederland de warmste decembermaand ooit beleefde.

Geen twijfel

Het betekent dat de ijsbaan qua kosten minimaal quitte speelt en zelfs op een kleine winst mag hopen. “Dat geld zal direct terug worden geïnvesteerd in de ijsbaan van volgend jaar,” vertelt Jongelen. “We willen bijvoorbeeld zo snel mogelijk zelf schaatsen aanschaffen zodat we die kostenpost weg kunnen strepen.” Want dat er in december 2016 weer een ijsbaan op de Markt komt, staat inmiddels als een paal boven het bevroren water. “Geen twijfel mogelijk”, bevestigt Jongenelen. Een besluit dat goed nieuws is voor de vele bezoekers maar zeker ook voor de 71 vrijwilligers die inmiddels allemaal toe hebben gezegd er dan weer bij te willen zijn.

Lees meer in de Steenbergse Courant van 8 januari.

Foto’s: Dasja Abresch©Steenbergse Courant

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant